Till innehåll på sidan

New Quizzes frågebanker i Canvas

Här kan du lära dig hantera Canvas frågebanker i New Quizzes. Du lär dig hur du skapar och delar en frågebank, lägger till frågor i frågebanken och lägger till frågor från frågebanken i ett quiz.

Skapa en frågebank

För att skapa en slumpad grupp med frågor så behöver du en frågebank. För att skapa en frågebank behöver du börja med att antingen:

  • Välja “Frågebanker” i kursmenyn
  • Klicka på knappen "Frågebanker" i ett New Quiz
  • Klicka på de tre prickarna som syns i övre högra hörnet i ett New Quiz och välja "Hantera frågebanker" (Manage Item Banks).

Observera att om du i överblickssidan för quiz trycker på de tre punkterna överst till höger och väljer "Hantera frågebanker" (Manage Item Banks) kommer du enbart till frågebankerna för Classic quiz.

Skärmdump av ett New Quiz. Menyn i övre högra hörnet med valet "hantera frågebanker" är markerad.

Väl där kommer du se en lista av frågebanker du redan har skapat, om du har några. För att skapa en ny, klicka på "+ Bank"-knappen, namnge din frågebank i dialogrutan som dyker upp och klicka sedan på "Skapa Bank" (Create Bank).

Skärmdump Hantera frågebanker. + Bank-knappen markerad, dialogrutan för skapa ny bank synlig.

Dela en frågebank

Alla frågebanker har en "Dela"-knapp som ger dig möjligheten att dela din frågebank med andra. Dela-knappen öppnar en dialogruta där du kan söka på en kurs eller person som du vill dela din frågebank med. Det kan handla om att en annan kollega vill se vad din frågebank innehåller eller för att ni ska kunna redigera innehållet tillsammans. Delar du med en kurs får endast de med lärarbehörighet tillgång till den, inte studenterna. Tryck på "Lägg till" för att bekräfta ditt val.

Under sökrutan finns listor över vilka som just nu har tillgång till frågebanken. Det finns en lista för personer och en för kurser. Ägaren av frågebanken kan du även redigera behörigheterna eller ta bort tillgången via listorna.

OBS: Tänk på namngivningen när du delar en frågebank så dina kollegor vet varifrån den kommer. Vi rekommenderar att namnet börjar med kursnamnet.

Lägga till en fråga till en frågebank

Det finns flera sätt att lägga till frågor till frågebanker. Du kan dels klicka på en fråga i ett quiz och lägg till den eller så kan du skapa en ny fråga i en frågebank.

Lägga till en fråga från ett quiz till en frågebank

I ett valfritt quiz i New Quizzes, skapa en fråga eller gå in i en redan befintlig fråga. Längst ner väljer du "Objektbank" (Item banking) och sedan "Lägg till i frågebank" (Add to Bank).

Skärmdump visar nedre delen på en fråga, valet "Objektbank" är markerat

Du får nu upp valet om du vill lägga till frågan till en "Befintlig objektbank" (Existing item bank) eller en "Ny objektbank" (New item bank). Då "Befintlig objektbank" är markerad kan du genom att klicka på rullgardinsmenyn få upp alla dina befintliga frågebanker. Välj vilken bank frågan ska tillhöra genom att klicka på den och sedan "Lägg till" (Add).

Skärmdump visar ruta med valet "Befintlig objektbank" markerat.

Skapa en ny fråga direkt i frågebanken

Öppna relevant frågebank genom att klicka på de tre prickar som syns högst upp i övre högra hörnet i funktionen Quiz eller i ett quiz. Välj "Hantera frågebanker" (Manage question banks). Klicka på den frågebank du vill skapa en ny fråga i och klicka på "Lägg till en fråga" (Add a question).

Skärmdump, knappen för att lägga till en fråga är markerat.

Du kan även nå frågebanker från en fråga, redigeringsfönstret för frågor blir då på enbart en del av skärmen varav det kan vara svårt att överblicka och skapa frågan där. En nyskapad frågebank är tom, du kommer endast se en sökfunktion och en "+ Ny"-knapp. Klicka på "+ Ny"-knappen för att skapa och lägga till en ny fråga i frågebanken.

Lägga till en fråga från en frågebank

För att lägga in en eller flera slumpade frågor från din frågebank i ditt quiz, gå till quizet du önskar frågan ska vara i och klicka plusknappen för att lägga till en fråga och välj sedan spargrisen eller klicka på "Frågebanker"-knappen längst upp i quizet.

Skärmdump översikt New Quizzes, med frågebanker-knappen markerad.

Det dyker nu upp en panel med de frågebanker du har. Välj den som ska användas för detta quiz.

Skärmdump av panelen för frågebanker där den nya frågebanken är markerad.

I frågebanken, klicka på "+Alla/Slumpmässiga" (+All/Random). Du bör då se en ny ruta dyka upp längst ned i quizet som motsvarar alla frågor ur frågebanken. Du kan nu stänga ner panelen med frågebanken genom att klicka på krysset i övre vänstra hörnet.

Skärmdump frågebank i panelen. Alla/slumpmässigt-knappen, stäng-krysset markerat.

Välja hur många frågor som ska visas från frågebanken. Klicka någonstans på rutan som dök upp i ditt quiz, eller på redigera-knappen (ikonen av en penna).

Skärmdump frågebank inlagd i quiz som fråga. Redigeringsknappen, en penna, är markerad.

Du kan nu välja "Välj frågor slumpmässigt" (Randomly select questions) och sedan välja korrekt antal frågor som ska slumpas fram. Bekräfta genom att klicka på "Klar" (Done).

Skärmdump frågebanks fråga redigeringsläga. Välj 1 fråga slumpmässigt inställt.
Innehållsansvarig:e-learning@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-01-17