Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Tips då du arbetar med ditt kursrum i Canvas

Här hittar du några tips som du kan ha nytta av då du arbetar med ditt kursrum i Canvas. Du kan bland annat läsa om hur du skapar närhet i det digitala klassrummet, hur du presenterar dig själv och hur du favoritmarkerar kurser och ställer in aviseringar.

Resurser och rekommendationer

Grundutbildningsutskottet på KTH har tagit fram rekommendationer som ska fungera som ett stöd för dig då du planerar och genomför din kurs. Varje utbildningssituation är unik, men förhoppningsvis finner du något som kan appliceras på just din kurs. Resurser och rekommendationer för digital utbildning .

Skapa närhet i det digitala klassrummet

Närhet i digitala klassrum kräver lite mer arbete än i fysiska klassrum och uppskattas av studenterna. Här är några tips du kan använda dig av.

Presentera dig själv och välj profilbild

Första veckan i kursen kan du hälsa studenterna välkomna och presentera dig genom ett Anslag (kan gärna vara personligt formulerat).

Läs om Funktionen Anslag i Canvas

Välj en profilbild till ditt konto (istället för den anonyma gråa profilbilden). Studenterna kommer att se din bild när de kommunicerar med dig i Canvas, samt under "Personer" (People). Uppmuntra gärna studenterna att göra detsamma, dock som något frivilligt.

Uppdatera din profil med text

Uppdatera även din profil med en kort beskrivande text. Studenterna kommer kunna läsa den texten om de klickar in på ditt namn i Canvas. Rekommendera också gärna dina studenter att uppdatera sina profiler.

Läs mer om att uppdatera din profil på sidan Kontoinställningar .

Presentera kursen på Startsidan 

"Startsidan" (Home) är det första som visas i ett Canvasrum. Vid kursstarten är det lämpligt att ha en välkomstsida med kursintroduktion. Därefter kan Startsidan ändras så att studenterna kommer direkt till kursinnehållet via "Moduler" (Course Modules).

Favoritmarkera kurser för bättre överblick

Anpassa vilka kurser som ska synas i din "Översikt" (Dashboard) genom att favoritmarkera kurser baserat på dina preferenser, nuvarande termin, period eller annat. Du kommer fortfarande åt alla dina kurser under "Kurser". Hur favoritmarkerar jag en kurs? (engelska, community.canvaslms.com)

Du kan också ge kurser ett smeknamn som bara du ser. Hur ger jag kursen ett smeknamn? (engelska, community.canvaslms.com).

Ställ in aviseringar

För att säkerställa att du nås av kommunikationen i Canvas kan du justera dina inställningar för aviseringar och kontakt för ditt Canvas-konto. Läs mer om hur du ändrar dina aviseringsinställningar . Visa också gärna dina studenter hur de ställer in sina aviseringsinställningar. 

Fråga studenterna

Var inte rädd för att fråga studenterna vad de anser om kursrummet. Är det lätt att hitta materialet? Är det något svårförstått med upplägget? Ha en dialog med studenterna om deras digitala klassrum och lyssna till deras förslag på förbättringar.