Utfärda examen

Processen utfärda examen är en tvådelad process med aktörer från både skolor och universitetsförvaltningen. Denna processmodell visar arbetsflödet och är ett stöd till dig som på något sätt arbetar med någon del av examenshanteringen.

Processen startar med att studenten ansöker om examen och avslutas med att alumnen mottar sitt examensbevis alternativt att studenten mottar ett avslag på ansökan om examen.

Ladda ner hela processmodellen

Följ aktivitetsrutorna i bilden. Siffran ovanför varje ruta hänvisar till aktivitetsbeskrivningen som återfinns i pdf-filerna nedan.

Ladda ner processmodell för Utfärda examen (pdf 26 kB)

Fotograf: Håkan Lindgren

Aktiviteter

I denna första version av processmodellen är aktiviteterna. Detta kan i framtiden komma att ändras då en uppdatering av en aktivitet genererar ett nytt aktivitetsnummer. Det kommer då att tydliggöras.

 1. Ta emot ansökan, stämpla, sortera. Hämta upp ansökan i Ladok (pdf 36 kB)
 2. Kontrollera ansökan och Ladokrapportering (pdf 36 kB)
 3. Justera alt. invänta justering (pdf 31 kB)
 4. Färdigställa underlag för av-, tillstyrkan (pdf 31 kB)
 5. Tillstyrka/Avstyrka examensansökan (pdf 31 kB)
 6. Ansökan och underlag till examensgruppen (pdf 29 kB)
 7. Ta emot och slutgranska ansökan (pdf 29 kB)
 8. Återremittera till skolan för justering (pdf 29 kB)
 9. Skapa och skriva ut examensbevis (pdf 31 kB)
 10. Rektor fattar beslut om utfärdande av examen (pdf 29 kB)
 11. Expediera examen och examensbevis (pdf 36 kB)
 12. Arkivera underlag och bevis (pdf 36 kB)
 13. Bereda underlag för beslut om avslag (pdf 31 kB)
 14. Fatta beslut om avslag (pdf 29 kB)
 15. Expediera och diarieföra beslut om avslag (pdf 31 kB)
 16. Arkivera underlag och beslut (pdf 31 kB)

Processledning

Processägare

Katarina Jonson Berglund, avdelningschef GVS/EDO

Processledare

Sofia Knutz, gruppchef GVS/EDO/AUA

Revidering av processen

Processen är föremål för ständig förbättring och utveckling. AUA/Examensgruppen ser kontinuerligt över vad som kan förbättras och reviderar processmodellen om behov finns.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:examen@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2020-01-23