Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Att tolka data i en LEQ rapport

När LEQ-enkäten är stängd får du tillgång till en rapport med sammanställning av studenternas svar. LEQ-rapporten är utformad för att underlätta en analys av kursens lärmiljö. Rapporten visar studenternas svar på två sätt, dels separata svar och dels sammanställt i ett diagram (för en del av frågorna).

Studenternas svar sammanställs i en rapport med följande resultat:

  1. Ett stapeldiagram som visar studenternas uppskattade arbetsinsatser och antalet svarande i varje studiegrupp (gäller endast enkäten "LEQ-grupper").
  2. Ett polardiagram (se exempel nedan) som visar den genomsnittliga responsen av påståenden om lärmiljön, antingen för alla respondenter (LEQ-standard) eller per studiegrupp (LEQ-grupper). För att förenkla analysen av lärmiljön är de grundläggande påståenden för LEQ synliga i rapporten.
  3. Ytterligare tre polardiagram visas med den genomsnittliga responsen för olika kön, studentgrupper och slutligen funktionsvarationer. Rapporten för LEQ-grupper innehåller även ett fjärde polardiagram som visar resultatet för samtliga studenter.
  4. Svar på öppna frågor som är sammanställda efter studentens uppskattade arbetsinsats (LEQ-standard) eller studiegrupp (LEQ-grupper).
  5. Stapeldiagram som visar svaret på varje unikt påstående, antingen för alla svarande (LEQ-standard) eller för varje studiegrupp (LEQ-grupper). Eventuella kommentarer är sammanställda enligt de valda svarsalternativ (LEQ standard) eller studiegrupp (LEQ grupper).

Bild av diagram:

Diagram av LEQ
Diagram LEQ