Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Lärmiljöenkät (LEQ)

LEQ är ett evidensbaserat verktyg för kursvärdering och utveckling, skapad av lärare och pedagogiska utvecklare vid KTH. Som lärare på KTH kan du enkelt skapa och distribuera en kursutvärdering till dina studenter och skapa en kursanalys där de obligatoriska kursuppgifterna ingår automatiskt.

LEQ (Learning Experience Questionnaire) undersöker dina studenters lärande baserat på ett antal faktorer som har visat sig förbättra inlärning i högre utbildning. Formuläret har utvecklats för att:

  • underlätta samarbete och utbyte av erfarenheter bland lärare
  • hjälpa dig att hitta nya sätt att förbättra dina studenters lärande
  • hjälpa dig att identifiera dina egna behov för professionell utveckling
  • öka meningsfullheten i ditt arbete med kursutvärdering
  • underlätta studentdeltagandet i ditt arbete med kursutveckling

SUPPORT: Om du har några tekniska problem med att skapa eller se enkäten, kontakta KTH IT-Support: it-support@kth.se .