Till innehåll på sidan

Krav och riktlinjer

Följande krav och riktlinjer behöver du ta hänsyn till när du skapar en kursvärdering på KTH.

Högskoleförordningen

I kapitel 1 avsnitt 14 i högskoleförordningen regleras universitetets ansvar för att genomföra kurtvärderingar och kursanalyser:

  • Högskolan skall ge de studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan.
  • Högskolan skall sammanställa kursvärderingarna samt informera om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten skall hållas tillgängliga för studenterna. Förordning (2000:651).

Uppfyller jag samtliga krav om jag som lärare använder mig av LEQ?

Ja, om du använder verktygen för kursvärdering (LEQ) och kursanalys kommer du att uppfylla dessa krav (förutsatt att de används på det sätt de är avsedda för).

Det är dock den kursansvarige som ansvarar för att informera studierektor för grund-och masterutbildning och skolchef i enlighet med ovanstående. LEQ frågeformulär och mall för kursanalys är dock endast tillgängliga för kursansvarig lärare samt examinator.