Till innehåll på sidan

Kursanalysmöte

Kollegiala möten och diskussioner kring kursutveckling. Nedanstående material kan vara en hjälp i att organisera ett kursanalysmöte.

På vilket sätt ett kursanalysmöte ska organiseras och genomföras beror på den vilka som ska deltaga i mötet. Om deltagarna inte känner varandra väl och inte känner till varandras kurser, bör du som ordförande försöka kompensera för detta så att alla känner sig välkomna att närvara vid mötet. Huvudsyftet med kursanalysmötet är att fungera som ett forum för utbyte av idéer om och erfarenhet av kursutveckling och pedagogik.

Tre till fem deltagare

Organisera mötet i grupper om tre till fem deltagare. Med tre deltagare kommer ett möte att ta cirka två timmar. Med fem deltagare kommer det att ta cirka tre timmar. För att deltagarna ska få ut det mesta av mötet bör du försöka organisera möten med deltagare som kan dra nytta av varandras idéer och erfarenheter. Detta kan vara deltagare med liknande kurser men olika organisationer, med samma eller liknande studentgrupper, etc. Kom ihåg att det ska vara tydligt i inbjudan att deltagandet är frivilligt och att syftet med mötet är tydligt angivet. Du bör också påpeka att kursvärderingen och kursanalysmötet är en utmärkt grund för den obligatoriska kursanalysen.

Förberedelse

I inbjudan bör du bifoga frågor till deltagarna som hjälper dem, i mån av tid, att förbereda sig inför mötet. Ett förslag är att de utför en preliminär kursanalys och tänker igenom följande områden:

  • Vilka är de starkare och svagare aspekterna av inlärningsmiljön, respektive? 
  • Vilka aspekter skulle du vilja utveckla? Hur ska detta åstadkommas? Hur förväntas denna utveckling förbättra elevernas lärande? 
  • Behöver du stöd och/eller kompetensutveckling för att genomföra den kursutveckling du vill se?  

Organisatörens roll är att vägleda diskussionen för att stödja utbytet av idéer och erfarenheter. 

Att genomföra mötet

Till höger på sidan finner du ett dokument med en konkret förslag.