Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Systematisk kursanalys (SCA)

KTH värnar om sina studenter och anser att det är viktigt att studenterna är delaktiga.

KTH eftersträvar ett systematiskt kvalitetsdrivet arbete med kursutveckling där kursvärderingar och kursanalyser är centrala.

Kursvärderingar och kursanalyser genomförs för att:

  • Bidra till kursens utveckling
  • Stödja lärarens pedagogiska utveckling
  • Stärka KTH:s interna kvalitetsarbete
  • Uppfylla högskoleförordningens krav om att studenterna har rätt att lämna synpunkter på sin utbildning och få en återkoppling om utvärderingssvaren och eventuella åtgärder 
  • Uppfylla European Standard Guidelines 

(Utdrag ur "Anvisning om kursutvärdering och kursanalys vid KTH V-2016-1044").

SCA Systematisk kursanalys (Systematic course analysis)

Denna process, SCA, är ett verktyg för att uppnå ovanstående krav på kursvärdering och kursanalys. Processen med tillhörande verktyg har utvecklats på KTH. 

Systematisk kursanalys (SCA)