Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

FAQ

FAQ för Learning Experience Questionnaire, LEQ.

Var kan jag samla materialet från tidigare kursvärderingar så studenter kan hitta dom?

Se sida med tre bilder. 

Kan jag lägga till extra frågor i frågeformuläret?


SVAR: Ja, du kan lägga till 10 extra fritextfrågor. Kom ihåg att lägga till frågorna på både svenska och engelska eftersom studenterna kan välja att besvara frågeformuläret på svenska eller engelska.

För vilka kurser kan jag använda Learning Experience Questionnaire, LEQ?


SVAR: Du kan använda LEQ vid alla kurser på KTH där studenterna är registrerade i LADOK. För de kurser som studenterna inte är registrerade i LADOK finns det en enklare version som kan användas i Canvas / Commons. Omregistrerade studenter kommer inte att få frågeformuläret.

När ska jag skicka formuläret till studenterna?


SVAR: Den bästa tidpunkten att skicka ut frågeformuläret är efter sista examinationsmomentet i kursen. Vi rekommenderar att frågeformuläret lämnas öppet i 2-3 veckor. Om du publicerar frågeformuläret före sista examensmomentet finns det risk för att studenterna tror att deras svar på frågeformuläret kan påverka deras betyg. För att undvika denna risk helt, rekommenderar vi att inte avsluta frågeformuläret förrän de slutliga betygen rapporteras in i Ladok.

Kan man förlänga svarstiden när enkäten har startats?  

SVAR: Nej, det är inte möjligt att göra

Kan jag öppna upp enkäten igen när det är stängd?

SVAR: När enkäten är stängd går det inte att öppna den igen för att få in fler svar. 

Finns det en automatisk påminnelse?


SVAR: Ja, det finns en automatisk påminnelse som skickas ut var fjärde dag till de som inte svarat på frågeformuläret.

Hur vet jag hur många studenter som har svarat på enkäten?


SVAR: Medan undersökningen är öppen kan du följa hur många som har svarat. Så snart minst tre studenter har lämnat in undersökningen kan du se deras svar.

Varför kommer enkäten som spam i studentens inkorg?


SVAR: Detta sker oftast p.g.a att studenter vidarebefordrar sin kth-email till ett annat epostkonto (t.ex. gmail, hotmail, yahoo). Vänligen uppmana studenterna att inte vidarebefordra sin kth-post.

Hur startar jag en kursvärdering med LEQ?

Du går via personliga menyn (den grå raden längst upp), klicka fram "Kurser" och leta fram rätt kurs. Klicka sedan på "Administration" och sedan väljer du alternativet "Kursvärdering". Därefter följer du instruktionerna om LEQ