Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

LEQ påståenden och versioner

Den senaste uppdateringen av uttalandena genomfördes i juli 2018.

LEQ-frågeformuläret (Version 3.1.4 - etablerat 2017)


Frågeformuläret består av ett antal påståenden och frågor för att mäta inlärningsmiljön i kursen. Som lärare kan du lägga till frågor om det behövs.

Efter varje påståenden ges ett brev inom parentes. Var och en av dessa bokstäver representerar en prioriterad inlärningsfaktor.

LEQ - 22 frågeformulär / LEQ - 22 grupper, Version 3.1.4 - etablerad 2017

Frågeformuläret består av 22 påståenden och 4 allmänna frågor för att mäta lärmiljön i kursen. Som lärare kan du lägga till fritext-frågor om det behövs.

LEQ - 12 frågeformulär / LEQ - 12 grupper, Version 3.1.4 - etablerad 2017

Frågeformuläret består av 12 påståenden och 4 allmänna frågor för att mäta lärmiljön i kursen. Som lärare kan du lägga till fritext-frågor om det behövs.

LEQ - 6 frågeformulär / LEQ - 6 grupper, Version 3.1.4 - etablerad 2017

Frågeformuläret består av 6 påståenden och 4 allmänna frågor för att mäta lärmiljön i kursen. Som lärare kan du lägga till fritext-frågor om det behövs.