Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Skapa en kursvärdering med LEQ

Påbörja processen systematisk kursanalys genom att skicka en kursvärdering till studenterna. Om du väljer enkäten LEQ finns det ett automatisk system som stödjer processen.

  1. På kursens webbplats finns ett verktyg för att skapa en LEQ-enkät. Verktyget finns i det personliga verktygsfältet, det finns en länk till utvärderingen efter varje kurs.
  2. Där kan du steg för steg skapa en enkät genom att välja en av tre LEQ-mallar (6/12/22 frågor), välja kurs samt ett start-och slutdatum för enkäten.
  3. Om du vill kan du också lägga till dina egna frågor (max. 10 fri-textfrågor). Har du gjort förändringar i kursen så kan det vara lämpligt att lägga till någon/några frågor, men ofta räcker de öppna frågorna.
  4. Enkäten skickas sedan till studenterna med hjälp av ett standardiserat e-postmeddelande, en påminnelse skickas var fjärde dag till dem som ännu inte svarat.
  5. När minst tre studenter har svarat, skapas en LEQ-rapport, där du kan följa hur studenterna besvarar enkäten. Rapporten är även tillgänglig för andra lärare som är knutna till kursen och för examinatorn. Notera att minst tre svar måste komma in för att LEQ-rapporten ska skapas. Misstänker du att du kommer få färre svar än så, tex om du har en liten kurs, så planera även in andra möjligheter för studenter att lämna sina åsikter om kursen.
  6. När enkäten har avslutats får du en avisering om detta via e-post.

SUPPORT: Om du har några tekniska problem med att skapa eller se enkäten, kontakta KTH IT-Support: it-support@kth.se .