Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Målgrupp, svarsfrekvens och timing

En kursvärdering är ett verktyg för både studenten och läraren. Målgrupp och timing för utskick av enkät har en direkt effekt på svarsfrekvensen.

Den primära användaren av en kursvärdering är läraren. Utvärderingsprocessen gör kursanalys och kursutveckling enklare för läraren och möjliggör diskussioner med andra lärare som har samma grund för diskussion. Ytterligare användare av resultat eller kursanalyser är t.ex. grundutbildningsansvariga och programansvariga som arbetar med kvalitetssäkring, samt de som bedömer undervisningsförmåga för rekrytering eller marknadsföring.

Studenterna kan ges möjlighet att i grupper reflektera över lärmiljö i olika kurser och ger lärare ytterligare feedback för sina kursanalyser. Genom att studera kursanalysen kan studenten bilda sig en uppfattning om vad läraren tidigare har ansett vara nödvändig att förändra. Bland annat kan studenten se om dessa förändringar har haft resultat. Studenten spelar en mycket viktig roll i detta arbete och kan stödja lärarens förändringsarbete genom att ge konstruktiv och informativ återkoppling på kursen.

Svarsfrekvenser


Webbaserade frågeformulär presenterar ett nytt problem: låg svarsfrekvens. Att få studenterna (eller personer i allmänhet) att fylla i webbaserade frågeformulär har visat sig vara svårare än att få svar på pappersformulär. En avgörande fråga i samband med detta är om svaren på det webbaserade frågeformuläret kan antas representativt för alla studenter när svarfrekvensen är låg. Detta har undersökts av Borell och Gudmundsson (2009). Två kurser vid Tekniska fakulteten, LTH, Lunds universitet, studerades och statistisk analys visade att skillnaden mellan studenter som svarar på ett webbaserat frågeformulär och de som inte är mycket små. De drog slutsatsen att de elever som svarar med ett webbaserat kursformulär är representativa för alla studenter. En liknande studie pågår för närvarande vid KTH.

När är den bästa tidpunkten att skicka kursvärderingen?


En ytterligare faktor som har visat sig vara viktig med hänsyn till svarfrekvensen är när frågeformuläret delas ut. Tidigare var det lätt att distribuera ett frågeformulär i samband med en av de slutliga planerade aktiviteterna på kursen och eleverna fick sedan tid att fylla i det. Ett webbaserat frågeformulär däremot skickas ofta via e-post, vilket innebär att studenterna själva väljer när de ska läsa e-posten och det finns ofta ingen tid för att fylla i frågeformuläret. Följaktligen är svarsfrekvensen generellt lägre. Regelbundna påminnelser ökar svarfrekvensen men kan också upplevas som irriterande av de studenter som inte har lämnat in sina enkäter.