Till innehåll på sidan

Terminologi

Kursvärdering Studenternas värdering av en kurs. Enligt högskoleförordningen är det ett krav att ge alla studenter möjlighet att uttrycka sina erfarenheter och åsikter efter att en kurs har avslutats. Detta ska inte förväxlas med termen Kursutvärdering,  som i detta sammanhang är en sammanställning av kursvärdering, kursanalys och kursdata.

Kursanalys

Lärarens sammanfattning och analys av kursvärderingen och de slutsatser som dragits av den. Vad kursanalysen som minst ska innehålla framgår av KTHs anvisningar till beslut V2016-1044.

Ett förslag på utformning av en kursanalys finns i vänstermenyn (se Mall för KTH kursanalys).

Kursenkät

Ett frågeformulär där studenterna ges möjlighet att systematiskt lägga fram sin syn på och erfarenhet av kursen. Att genomföra en kursenkät är det vanligaste sättet att genomföra en kursvärdering på, men studentintervjuer och informella samtal med små grupper av studenter kan också förekomma.

Kursdata

Statistisk information om kursen och kursomgången, till exempel kursens antal poäng, antal registrerade studenter och ansvariga lärare.

Prestationsgrad

Summan av de högskolepoäng som utdelats till alla studenter i kursomgången efter att alla obligatoriska examinationsmoment genomförts och bedömts en gång dividerat med antalet möjliga poäng i kursen (antal poäng multiplicerat med antalet deltagare i kursen).

Examinationsgrad

Antalet studenter på en kurs som är godkända på alla obligatoriska examinationsmoment dividerat med antalet studenter på kursomgången efter att alla obligatoriska examinationsmoment genomförts och bedömts en gång.