Utbildningsutveckling och högskolepedagogik

Här samlas information för dig som lärare i ditt arbete med utveckling av kurser, utbildningsprogram, lärmiljöer och din egna pedagogiska kompetensutveckling. Huvudingångarna är arenor för pedagogisk utveckling och nätverkande, Högskolepedagogik, KTH Scholarship of Teaching and Learning (KTH SoTL) samt material för utvecklingsarbete.

Innehåll

Arenor för pedagogisk utveckling och nätverkande

Här beskrivs det KTH-övergripande nätverkandet kring utbildningsfrågor som bland annat sker i Storträffarna och PriU-grupperna.

Läs om KTH-övergripande utbildningsnätverk

Högskolepedagogik

Här hittar du information om:

  • pedagogisk kompetensutveckling, dess nationella ramverket och vilka möjligheter som ges på KTH,
  • KTH:s högskolepedagogiska råd, som prodekanus sammankallar till tre gånger per år,
  • validering av högskolepedagogisk utbildning (eller motsvarande) från annat universitet,
  • arbetet med att förstärka den pedagogiska meriteringen på KTH.

Läs om Högskolepedagogik och akademiskt lärarskap

KTH SoTL

The Scholarship of Teaching and Learning (SoTL) är en metod eller koncept för utveckling av undervisning och lärande i högre utbildning baserad på forskning, beprövad erfarenhet och kollegialitet. KTH:s egna SoTL-konferens hålls varannat år. Senaste konferensen var den 28-29 mars 2019.

Läs om KTH SoTL

Material för utvecklingsarbete

Här samlas olika guider, rekommendationer och exempel som kan vara behjälpliga i aktuella förändringsarbeten. Materialet fylls på successivt. Just nu ligger stort fokus på betygskriterier samt ett utvecklat systematiskt arbete med kursvärderingar och kursanalyser (sca), då båda dessa områden har nyligen förändrade riktlinjer.

Hitta material för ditt utvecklingsarbete

Kontakt

Innehållet fylls på löpande. Om du har frågor eller synpunkter, vänligen kontakta:

Anna-Karin Högfeldt
Anna-Karin Högfeldt
universitetsadjunkt 087907259