Personal-, löne- och anställningsärenden

Rekrytering

Uppdaterad

Titel Dokument
2018-09-13 Ansökan om rekryteringstillstånd för tekniska, administrativa och servicepersonal PE-RETA.dot (docx 71 kB)
2017-06-02 Anställningsprofil för teknisk, administrativ och servicepersonal Anställningsprofil_T/A/S (docx 57 kB)
2019-08-22 Beslut om att avbryta anställningsförfarande Avbryta_anställningsförfarande (docx 65 kB)
2018-06-26 Överlämnande av handlingar till Överklagandenämnden för högskolan Överlämnande av handlingar till Överklagandenämnden för högskolan (docx 55 kB)
2018-06-26 Beslut om att skrivelse om överklagan avvisas Beslut om att skrivelse om överklagan avvisas (docx 55 kB)
2018-06-26 Överlämnande av handlingar om avvisningsbeslut överklagas Överlämnande av handlingar om avvisningsbeslut överklagas (docx 55 kB)

Anställningens början

Uppdaterad

Titel Dokument
2018-09-20 Anställningsavtalet Anställningsavtal (doc 200 kB)
    Rutin till PE-ANSTAV.doc (doc 327 kB)
    Info-till-PE-ANSTAV.doc (doc 314 kB)
2018-09-20 Employment contract Employment contract (doc 213 kB)
2018-04-01 Överenskommelse om anställningens innehåll (tenure track och befordran) Överenskommelse om anställningens innehåll (tenure track, befordran).docx (docx 53 kB)
2018-04-01

Agreement on the content of the position (tenure track and promotion)

Agreement on the content of the position (tenure track and promotion).docx (docx 55 kB)
2019-08-22 Anställningsbekräftelse för tillfällig anställning Anställningsbekräftelse för tillfällig anställning (doc 149 kB)
2019-10-08 Employment confirmation for temporary employment Employment confirmation for temporary employment (doc 111 kB)
2018-05-25 Anställningsavtal studentmedarbetare Anställningsavtal studentmedarbetare (doc 174 kB)
2018-05-25 Employment contract student employee Employment contract student employee (doc 143 kB)
2017-03-14 Rektors välkomstbrev till nyanställda Rektors välkomstbrev till nyanställda (pdf 135 kB)
2017-03-14 Letter to new employees from the President of KTH Letter to new employees from the President of KTH (pdf 131 kB)
2019-06-14 Checklista för arbetsplatsintroduktion av nyanställda Checklista arbetsplatsintroduktion nyanställda (doc 107 kB)
    Checklista arbetsplatsintroduktion nyanställda (pdf 106 kB)
2015-04-08 Uppföljningssamtal av rekrytering Uppföljningssamtal rekrytering (doc 80 kB)
    Uppföljningssamtal rekrytering (pdf 68 kB)

Anställningens upphörande

Uppdaterad Titel Dokument
2013-03-21 Begäran om att anställningen ska upphöra PE-BEEN.dot (dot 284 kB)
2013-03-21 Request to cease emplyment PE-BEEN-en.dot (dot 285 kB)
2017-04-11 Varsel provanställning PE-VAPA.doc (doc 99 kB)
2017-04-11 Notification probationary employment PE-VAPA eng.doc (doc 100 kB)
2017-06-28 Varsel tidsbegränsad anställning Varsel tidsbegränsad anställning (doc 141 kB)
2017-06-28 Notification time-limited employment Notification time-limited employment (doc 135 kB)
2015-02-26 Varsel tidsbegränsad anställning enligt Högskoleförordningen PE-VTAH.doc (doc 64 kB)
2015-02-26 Notification time-limited employment supported by Högskoleförordningen PE-VTAH eng.doc (doc 64 kB)
2019-10-03 Anmälan om företrädesrätt till återanställning Anmälan om företrädesrätt till återanställning (doc 92 kB)
2019-10-03 Claim to right of priority Claim to right of priority (doc 95 kB)

Ersättning/lön

Uppdaterad Titel Dokument
2019-10-04 Utbetalning av arvoden/timlön Utbetalning av arvode/timlön (doc 353 kB)
2019-10-04

Redovisning av utlägg för anställda som ej själva kan registrera sina utlägg i KTH-res

Utlägg som kan registreras i HR + webb (pdf 211 kB)

Utläggsredovisning (docx 52 kB)
2013-07-25 Försäkran lönehöjning doktorandstegen JU-FOFL.dot (dot 88 kB)
  Underlag för förslag till lönesättning JU-FOFL.pdf (pdf 57 kB)
2011-09-16 Individuell handlingsplan PE-IHAP.pdf (pdf 2,0 MB)
2019-08-12 Anmälan/ändring av löntagaruppgifter - Application/change of employee information Anmälan/ändring löntagaruppgifter (pdf 139 kB)
2018-01-26 Utbetalning av lön till utlandet - Payment of salary outside Sweden Utbetalning lön till utlandet (pdf 150 kB)
2018-04-10 Betalningsuppgifter - Payment details Betalningsuppgifter (doc 101 kB)

Pension

Senast ändrad Titel Dokument
2010-12-03 Delpension PE-DELP.pdf (pdf 183 kB)
     

HR+

Senast ändrad Titel Dokument
2019-08-27 Ansökan om HR-Plus/webbanvändare HR webbeställning (doc 298 kB)
    Administrativt stöd

Kostförmån

Senast ändrad Titel Dokument
2018-09-13 Representation / Kostförmån EK-REPR.dot (doc 296 kB)
    EK-REPR (pdf 300 kB)
2017-12-22 Kostförmån PE-KOST 2018 (docx 45 kB)
    PE-KOST 2019 (doc 292 kB)

Arbetstid och bisyssla

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:blankettarkivet@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2019-10-08