Till innehåll på sidan

Information till dig som är ny på EECS

För att hjälpa dig att komma igång med ditt nya arbete har vi samlat här ett antal viktiga länkar. 

Frågor relaterade till din arbetsplats, vår organisation på EECS eller andra praktikaliteter

Håll dig uppdaterad

Skolans kanaler

Dina anställningsvillkor

Inför din anställningsstart är det viktigt att du ska känna till dina anställningsvillkor, dina rättigheter och skyldigheter som KTH-anställd. Dessa hittar du på KTH:s intranät under ingången Om din anställning . Du kan börja med att läsa vad som gäller för dig angående:

Friskvård och andra personalförmåner

För att du ska trivas på arbetsplatsen, må bra och behålla din hälsa erbjuder KTH olika personalförmåner. Fr.o.m. din första anställningsdag har du tillgång till KTH:s personalportal KTH för mig  där du kan läsa om alla dina förmåner, bland annat om:

Arbetsmiljö

Alla medarbetare har möjligheten att delta i arbetsmiljöarbetet på skolan utifrån sin egen befattning och roll. Du har skyldigheten att:

  • Följa KTH:s uppförandekod  som kommer som en bilaga till ditt anställningsavtal. Det är grundläggande att du har läst detta innan din anställning börjar.
  • Informera din närmaste chef eller EECS Service Center om alla tillbud, risker och arbetsskador som du är med om på arbetsplatsen, så att denne kan hantera dessa enligt KTHs regelverk om anmälan av tillbud, risker och arbetsskador .
  • Samverka till KTH:s utvecklingsarbete och aktivt utöva din möjlighet att föra dialog kring olika beslut vare sig på avdelningens eller enhetens arbetsplatsträffar, under ditt  eller genom arbetstagarrepresentanterna och skyddsombuden på skolans samverkansgrupp .

KTH och EECS- skolan värnar om arbetsmiljön och bedriver ständiga förbättringar inom området. För att se hur KTH arbetar med dessa frågor besök KTH:s intranät, ingången Arbetsmiljö .

Jämställdhet, mångfald och likabehandling

KTH är en inkluderade och öppen arbetsplats som värdesätter mångfald. För att se mer hur KTH arbetar med detta se KTH:s intranät om likabehandling, jämställdhet och mångfald .

Vid KTH råder det nolltolerans mot diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling. Läs mer om vad detta innebär och vem du ska kontakta om något händer dig .

Profilbild

Vi arrangerar personalfotografering för nyanställda på EECS var tredje månad både på KTH Campus och KTH Kista.

Personalfotografering