Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Arbetssätt för studentkommunikation

KTH har ett gemensamt arbetssätt för studentkommunikation. Syftet är att underlätta för studenter med korrekt, konsekvent och användbar studieinformation. Här finns viktiga utgångspunkter i arbetet samt checklistor, mallar och guider.

Viktiga utgångspunkter

Användbar, tillgänglig och likvärdig

KTH ska utforma kommunikation så att den är användbar, tillgänglig och likvärdig, för att varje student ska få förutsättningar att klara sina studier.

Det gemensamma arbetssättet ger oss bättre förutsättningar att hålla informationen: 

 • korrekt och uppdaterad
 • tillgänglig - att så många som möjligt ska kunna ta till sig av informationen
 • konsekvent och sammanhållen - att studenten känner igen informationen från andra studiesituationer
 • studentcentrerad - att information är användbar och hjälper studenten att uppnå sina mål lätt och smidigt

Insikter om studentbehov

Tydliga ansvarsroller

KTH har tydliga rollbeskrivningar av ansvar och utbildning som krävs för rollerna som hanterar innehåll.

Chef för aktuellt verksamhetsområde utser dessa personer. För programrummen innebär det utbildningsadministrativt ansvariga (UA).

Ansvarsroller

Kanaler och tjänster med olika syften

KTH ska vara konsekvent med vilken information som finns i vilken kanal. Här nedan kan du läsa om hur olika tjänster och kanaler ska användas och hänga ihop. 

Personliga menyn

Personliga menyn, som är tillgänglig på hela kth.se och på Canvas när studenten har loggat in, är studentens ingång till sina studier. Här får studenten en överblick och med länkar till sina:

 • kurser (kurs-PM, kursplan, kursrum i Canvas)
 • program (programrum i Canvas)
 • schema
 • studenttjänster, som exempelvis kursregistrering, studieresultat och bokning av grupprum.

Studentwebben och nyhetsbrevet

På Studentwebben (kth.se/student) finns studieinformation som är öppen för alla:

 • utbildningsplaner
 • kursplaner, kursomgångar, kurs-PM, kursanalyser, historisk dokumentation om kursen
 • information om studier på KTH, stöd och vägledning, IT och digitala tjänster, kontakt
 • programspecifik information som ska kunna nås av alla (till exempel kontaktuppgifter, utlandsstudier)

Utifrån Studentwebbens innehåll skickas nyhetsbrev ut en gång i månaden till alla studenter och påminner om nyheter, viktiga datum och tips med länkar in till Studentwebben. 

Studentwebben

Nyhetsbrev

Kursrum i Canvas

Studenter, som är registrerade på en kursomgång, får automatisk tillgång till motsvarande kursrum i Canvas. Läraren beslutar om kursrummet är stängt eller öppet. I kursrummet samlas:

 • kursmaterial
 • inlämningsuppgifter
 • eventuella quiz
 • kommunikation mellan lärare och studenter

Studenten hänvisas till kurs-PM för information om kursens mål, läraktiviteter, förberedelser, detaljer om examination och kontakter. Studenten hänvisas till Studentwebben för gemensam information om till exempel kursregistrering, anmälan till kurs inom program och examination. 

Programrum i Canvas

Studenter, som är registrerade på ett program, får automatisk tillgång till motsvarande programrum i Canvas. Programrummet är stängt och nås endast av programmets studenter. I programrummet samlas:

 • programspecifik information som endast ska vara tillgänglig för programmets studenter
 • länkar till Studentwebben relaterade till programstudierna
 • viktiga deadlines och informationspass
 • filer från programmet
 • kommunikation mellan programledningen och studenter

Studenten hänvisas till utbildningsplaner  för information om programmets mål, omfattning och innehåll, urvalsprinciper, genomförande, eventuella inriktningar samt examensbenämning. Studenten hänvisas till Studentwebben för gemensam information om studier på KTH.

Guide till programrummet i Canvas

Stöd i arbetet

Guider

Rekommenderade kommunikationsvägar i Canvas

Planera ditt innehåll på webben

Skrivregler för KTH

Checklistor

Publicering på webb

Checklista för kursdesign i Canvas

Checklista för programrum i Canvas

Mallar

KTH:s programrumsmall i Canvas

KTH:s alla mallar för Canvasrum

Mall för kurs-PM

Har du frågor?

Arbetsgruppen för samordnad studentkommunikation (utsedd av Utbildningsadministrativa utskottet) har tagit fram KTH:s arbetssätt för studentkommunikation. 

Har du frågor om kommunikation till studenter?

Kontakta info@kth.se

Har du frågor om system?

Kontakta it-support@kth.se