Till innehåll på sidan

SpeedGrader i Canvas

SpeedGrader är Canvas funktion för att bedöma studenternas arbeten. Här hittar du information om hur du hittar till SpeedGrader, genomför anonym bedömning samt generellt om hur du arbetar i SpeedGrader.

Hitta SpeedGrader

Det finns flera sätt att hitta till SpeedGrader. SpeedGrader är tillgängligt från alla uppgifter som går att bedöma: uppgifter, quiz (både New och Classic) samt bedömda diskussioner.

Skärmdump Öppnad uppgift med SpeedGrader-länken markerad i sidomenyn.

SpeedGrader finns även tillgängligt via vänstra navigationsmenyvalet Omdömen (Grades) och Bedömningsöversikten (Gradebook). 

Skärmdump Omdömen med öppen meny vid uppgift. 1 vid uppgiftsnamn, 2 vid Speedgrader i menyn.

Videogenomgång av SpeedGrader

Canvas har en video på engelska som går igenom hur SpeedGrader kan användas. Tidsangivelser för informationen finns under videon och det finns en engelsk textversion av videon (community.canvaslms.com) .

Tidsangivelser för information i videon

 • 00.00 - Hitta till Speedgrader.
 • 00.20 - Speedgrader navigeringsmeny (i "Alternativ" (Options) kan du välja att anonymisera studenternas inlämningar).
 • 01.10 - Lista på studenterna (Tips: Hur du sorterar studentlistan (Canvas Community) ). 
 • 01.22 - Hantera studenternas arbeten.
 • 02.21 - Se studenters kommentarer på bedömningen.

Övre navigeringsfältet i SpeedGrader

Skärmdump SpeedGrader översta meny.

Överst i SpeedGrader finns en grå navigeringsmeny. Den innehåller information såsom:

 • namnet på uppgiften
 • dess inlämningsdatum
 • hur många inlämningar som har bedömts
 • vilket medelbetyg studenterna tilldelats för uppgiften
 • namnet på studenten inlämningen tillhör (ej synligt vid anonym bedömning).

I exempelbilden ovan har vi en grupp med 6 studenter. Dessa 6 studenter har lämnat in uppgifter och 5 inlämningar har redan bedömts. Längst ut till höger visas vems inlämning som för tillfället bedöms. Använd pilarna för att ändra till en annan students inlämning.

Längst till vänster i den övre grå navigeringsmenyn finns tre klickbara ikoner:

Ikon av anteckningsblock med en ibockad ruta på framsidan, av ett öppet öga och av ett kugghjul

Från vänster till höger:

 • Bedömningsöversikten: Stänger SpeedGrader och återgår till sidan för bedömningsöversikten i Canvas.
 • Ikon av ett öppet öga överstruket.
  Dölj omdöme: Ett överstruket öga betyder att betygen är dolda, ej överstruken betyder att de är offentliggjorda. När betyg för denna uppgift är dolt får studenterna inga nya notifieringar om betygen. De kan heller inte se sitt betyg för uppgiften.
 • Inställningar: I undermenyn “Alternativ” (Options) kan du välja att sortera inlämningar i alfabetisk ordning per student, efter inlämningsdatum eller betygsstatus. Du kan också dölja studenternas namn. Under "Inställningar" kan du också hitta kortkommandon och Canvas egna hjälpsidor.

Bedöm med lärandemål i SpeedGrader

Då du till en uppgift har skapat en matris med lärandemål finns knappen "Visa matris" (View rubric) i SpeedGrader på samma ställe som du kan skriva kommentarer och sätta ett resultat för hela uppgiften. Läs mer på sidan om att Använda lärandemål för bedömning av uppgifter .

Anonym bedömning rekommenderas

Anonym bedömning, det vill säga att läraren inte ser vilken student hen bedömer, rekommenderas för att öka reliabiliteten för bedömningen. I SpeedGrader kan du dölja studenternas namn genom att trycka på kugghjulet i övre menyn, välja "Alternativ" och kryssa i rutan för "Dölj studentnamn i SpeedGrader".

Det finns även mer avancerad funktionalitet för anonymisering som väljs när en uppgift eller ett quiz skapas. Läs mer om detta på sidan Så gör du anonym bedömning i Canvas .

Tilldela en uppgift igen, för komplettering

I SpeedGrader kan lärare skicka tillbaka uppgifter till studenter och be dem göra om eller komplettera sin inlämning. Detta gör du i SpeedGrader genom att klicka på knappen "Omtilldela uppgiften" (Reassign assignment) under kommentarsfältet.

Skärmdump Speedgrader kommentarsfält med en lärarkommentar. Knappen "Omtilldela uppgiften" markerad

För att detta ska vara ett alternativ måste dessa krav vara uppfyllda:

 • Uppgiften måste ha ett inlämningsdatum. Att skicka tillbaka uppgiften förändrar inte originalinlämningsdatumet.
 • Läraren måste skriva en kommentar i Speedgrader, för att förklara varför inlämningen behöver kompletteras.
 • Studenten måste ha inlämningsförsök kvar på uppgiften. Det betyder att denna funktion bara fungerar på en inlämning med två eller fler inlämningsförsök. Du som lärare kan redigera uppgiften och utöka antalet inlämningsförsök även efter de lämnat in uppgiften, dock bara för alla studenter samtidigt.
 • Uppgiften måste ha inlämningstyp "Online" och satt till textinmatning, webbplatslänk eller filuppladdningar, men inte mediauppladdning.

Exempel på bedömning i SpeedGrader

Om du önskar hjälp med att steg för steg genomföra bedömning, se följande sidor:

Innehållsansvarig:e-learning@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-08-07