Avveckla kurs

Om inte kurs är avvecklad har student som varit registrerad på kursen, utan att slutföra kursfordringarna, rätt att flera år senare bli omregistrerad och examinerad. För att KTH:s åtagande enligt en kursplan ska upphöra måste beslut fattas om att avveckla kursen.

Framförhållning är önskvärt vad gäller beslut och åtgärder så att studenterna kan planera sina studier. Vid avveckling av kurs ska beslut fattas i enlighet med KTH:s delegationsordning och styrdokument.

Kursplanen ska revideras med avseende på avvecklingsbeslut och övergångsbestämmelser som tydliggör tidigare studenters möjlighet att slutföra kurs, samt därefter fastställas. Studenter som deltagit i kursen utan att avsluta den ska informeras. Mer detaljerad information om examinationsdatum mm. kan ges via webben.

Processmodell

Processmodellen visar arbetsflödet från att anledningen utreds om varför kurs inte längre ska ges, följt av att beslut om avveckling tas till att avvecklingsperioden är slut och kursen är avvecklad i Ladok.

Processmodellen avveckla kurs v 1.0 (2019-06-14) (pdf 93 kB)

Följ aktivitetsrutorna i modellen. Siffran ovanför varje ruta hänvisar till aktivitetsbeskrivningen som återfinns i pdf-filen nedan.

Aktivitetsbeskrivningar 1 - 14 (2019-06-14) (pdf 181 kB)

Beslutsmall

Beslutsmall: Avveckla kurs (2019-06-14) (docx 59 kB)

Beslutsmall: Avveckla kurs (2019-06-14) (pdf 136 kB)

Beslutet ska skannas och skickas till ladok@kth.se.

Stöddokument

Övergångsbestämmelser (2019-05-29) (pdf 120 kB)

Länkar till styrdokument

Riktlinje om avveckling av kurs (ej forskarnivå) 2019-07-01

Processledning

Processägare

Åsa Gustafson, avdelningschef, GVS/PKF

Processledare

Carina Kjörling, utredare, GVS/PKF

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:carinak@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2020-02-19