Handlägga studieuppehåll

När en ansökan om studieuppehåll kommer in till KTH ska handläggning ske enligt anvisningar som finns i KTH:s styrdokument. Nedan finns en processmodell som visar de åtgärder som ska vidtas fram till att studenten underrättas om beslutet och eventuellt bifallsbeslut har dokumenterats i Ladok.

Fotograf: Håkan Lindgren

Handlägga ärenden om studieuppehåll på behörighetsgivande utbildning samt utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Nyhet

Från och med 2019-07-01 ska högskoleförordningens tillämpning av studieuppehåll även gälla den som är antagen till en behörighetsgivande utbildning (t ex Tekniskt basår) med start HT19 eller senare. 

Processmodell

Processmodell Handlägga studieuppehåll v 5.0 (20190205) (pdf 81 kB)

Aktiviteter

Student inkommer med ansökan om studieuppehåll

1 Ankomstnotera, registrera nytt ärende i W3D3

2 Om begära intyg

  • Begära komplettering
  • Registrera nya handlingar i W3D3
  • Kontrollera inkommen komplettering

3 Upprätta förslag till beslut enligt mall/Fatta beslut

4 Underrätta student om beslut, reg beslut i W3D3

5 Om bifallsbeslut: Dokumentera bifallsbeslut i Ladok. Student erhåller beslut (bifall eller avslag).
  Dokumentera bifallsbeslut: Exempelbild med instruktioner (pdf 197 kB)

7 Om bifallsbeslut gäller avgiftsstudent: skicka kopia till beslut till feesandscholarships@kth.se . Studenten faktureras inte, blir därmed inte avstängd p g a obetald studieavgift. Se även nedan under Studieuppehåll för avgiftsskyldiga studenter.

Student inkommer med överklagande på beslut (avslag)

6 Handlägga rutin i KTH:s regelverk. Studenten får besked.

Mottagare av ansökningar om studieupphåll och anmälningar av studieavbrott

En students ansökan om studieuppehåll eller anmälan om studieavbrott skickas som ett mejl till den skola som studenten angett i webbformuläret. Om en student valt ”fel skola” i webbformuläret ska studentens ansökan/anmälan (mejlet) omgående vidarebefordras till rätt skolas funktionsmejladress.

ABE registrator@abe.kth.se

CBH registrator@che.kth.se

CBH (Flemingsberg) svl@sth.kth.se

EECS student-support@eecs.kth.se

ITM registrator@itm.kth.se

SCI svl-sci@kth.se

Riktlinjer och styrdokument

Anvisning för handläggning av studieuppehåll

Anvisning för överklaganden

7 kap. 33 § högskoleförordningen (1993:100) (Sveriges riksdag)

UHR:s föreskrifter (UHRFS 2013:3), grundföreskrift

UHR:s föreskrifter (UHRFS 2016:1), ändringsföreskrift

Förordning om behörighetsgivande och högskoleintroducerande utbildning (Sveriges riksdag)

Mallar

Beslutsmall 1 ansökan om studieuppehåll - bifall (docx 64 kB)

Beslutsmall 2 ansökan om studieuppehåll - avslag (docx 65 kB)

Informationsbilaga till bifallsbeslut (docx 63 kB)

Information om studieuppehåll riktad till studenterna

Studieuppehåll

Approved leave

Processledning

Processägare

Katarina Jonson Berglund, avdelningschef GVS/EDO

Processledare

 Caroline Boivie Ekstrand GVS/EDO/AUA

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Karin Hellmalm
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2020-02-14