Handlägga studieuppehåll

När en ansökan om studieuppehåll kommer in till KTH ska handläggning ske enligt anvisningar som finns i KTH:s styrdokument. Nedan finns en processmodell som visar de åtgärder som ska vidtas fram till att studenten underrättas om beslutet och eventuellt bifallsbeslut har dokumenterats i Ladok.

Fotograf: Håkan Lindgren

Nyhet

Från och med 2019-07-01 ska högskoleförordningens tillämpning av studieuppehåll även gälla den som är antagen till en behörighetsgivande utbildning (t ex Tekniskt basår) med start HT19 eller senare. Länk nedan till förordning (2018:1519) om behörighetsgivande och högskoleintroducerande utbildning.

Visa eller ladda ner hela processmodellen

Följ aktivitetsrutorna i bilden. Siffran ovanför varje ruta hänvisar till avsnitt i Anvisningen (se länk nedan). OBS! aktivitet 7, se pdf-filen nedan under rubriken Studieuppehåll för avgiftsskyldiga studenter.

Processmodell Handlägga studieuppehåll v 5.0 (20190205) (pdf 81 kB)

Regler om studieuppehåll

7 kap. 33 § högskoleförordningen (1993:100)

UHR:s föreskrifter (UHRFS 2013:3), grundföreskrift

UHR:s föreskrifter (UHRFS 2016:1), ändringsföreskrift

Förordning (2018:1519) om behörighetsgivande och högskoleintroducerande utbildning (14 §)

Anvisning för handläggning

Anvisning för handläggning (KTH:s styrdokument)

Mallar i wordformat

Beslutsmall 1 - bifall (docx 64 kB)

Informationsbilaga till bifallsbeslut (docx 63 kB)

Beslutsmall 2 - avslag (docx 65 kB)

Dokumentation av bifallsbeslut i Ladok (aktivitet 5 i processmodellen)

Exempelbild med instruktioner (pdf 197 kB)

Anvisning för handläggning av överklaganden

Anvisning för överklaganden (KTH:s styrdokument)

Mottagare av ansökningar om studieuppehåll/anmälningar om studieavbrott

Funktionsmejladresser per skola, version 2.0 (pdf 67 kB)

Studieuppehåll för avgiftsskyldiga studenter

Viktig information om studieuppehåll för avgiftsskyldiga studenter (pdf 77 kB)

Observera att en kopia på beslut om studieuppehåll för avgiftsskyldiga studenter måste skickas till info@kth.se  för kännedom. (se aktivitet 7 i processmodellen)

Processledning

Processägare

Katarina Jonson Berglund, avdelningschef GVS/EDO

Processledare

Ann Gustafsson, handläggare GVS/EDO/AUA

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Ann Gustafsson
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2019-03-13