Bildskärmglasögon / arbetsglasögon

Arbetsgivaren är enligt lag skyldig att tillhandahålla synhjälpmedel om en arbetstagare får besvär med synen vid bildskärmsarbete.

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 1998:5 skall anställd, som normalt skall arbeta vid bildskärm mer än 1 timme per dag eller som får synbesvär genomgå synundersökning. Synundersökningen skall därefter genomföras med regelbundna intervaller eller när arbetstagaren besväras av synkraven i arbetet. Arbetstagaren skall av arbetsgivaren tillhandahållas särskilda glasögon, som är utprovade för arbetet, om synundersökningen visar att sådana behövs och att glasögon för normalt bruk inte kan användas.

I de flesta bildskärmsarbeten varierar synavståndet mellan 35 och 200 cm och i första hand kan därför närprogressiva glas övervägas. Enkelslipade glas, som korrigerats för ett synavstånd, begränsar oftast möjligheterna att variera arbetsställning. Dubbelslipade glas lämpar sig inte vid bildskärmsarbete, då arbetsställningen blir fel och kan leda till nackbesvär.

I  Arbetsmiljöverkets regler om synundersökning och glasögon för bildskärmsarbete har bl.a. elever undantagits och tillhandahållande av arbetsglasögon gäller enbart anställda vid KTH.

Hur går du till väga?

  • Anställd skall alltid informera sin chef när synbesvär förknippat med arbetet uppstår.
  • Anställd som inte tidigare har arbetsglasögon kan kontakta företagshälsovården för att få råd och ev. ett arbetsplatsbesök.
  • Anställd som redan har arbetsglasögon och där arbetsuppgifter eller arbetsplatsen ej har ändrats kan efter samråd med sin chef kontakta optiker direkt för synundersökning. För beställning av glasögon skall Statens ramavtal följas. För närvarande är Synoptik Sweden Aktiebolag den leverantör du ska vända dig till i första hand. För mer information om ramavtalet, gå in på sidan för Statlig inköpssamordning, se länk nedan och sök på "glasögon".
  • Efter fastställande av chef att arbetsglasögon skall inskaffas, bekostar arbetsgivaren (din skola) synundersökning hos leg optiker samt glasögonbåge, glas och arbetskostnad. Viktigt är att den anställde har en underskriven rekvisition av betalande chef med sig till optikern vid beställning av arbetsglasögon. Länk till rekvisitionsblanketten, se nedan.
  • Om medarbetaren önskar dyrare bågar än avtalet maxpris får arbetstagaren själv lägga till kostnaden om en dyrare båge önskas.

Arbetsglasögon är arbetsgivarens egendom och skall förvaras på arbetsplatsen.

Länk till sidan för statlig inköpssamordning www.avropa.se

Länk till rekvisitionsblankett för beställning av arbetsglasögon

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Till sidans topp