Till innehåll på sidan

Slumpa fram frågor i Canvas

Vid större, bedömda uppgifter, exempelvis en tentamen, är det ofta fördelaktigt om studenterna inte får exakt samma frågelydelse. En bra metod för detta är att använda slumpade frågor bra att använda. På denna sida går vi igenom rekommendationerna för slumpade frågor i Canvas Quiz.

Slumpningen sker i quiz i Canvas

I Canvas slumpas uppgifter i funktionen quiz. I frågetypen "Formel" kan variabler slumpas fram men för att slumpa fram helt olika frågor används "frågebanker" (Item banks). Canvas har två quizfunktioner, Classic Quizzes och New Quizzes. Båda går att använda för att slumpa fram frågor, men de fungerar på olika sätt.

Classic Quiz avvecklas på obestämd tid

Vi rekommenderar att du använder quizmotorn “New Quizzes” då Canvas gamla quizmotor “Classic Quiz” kommer avvecklas i en flerstegsprocess. Det finns inget satt datum för när detta är klart utan KTH inväntar kritiska funktioner innan vi slutar stödja Classic Quiz. Nedan hittar du mer information om avvecklingen och hur du migrerar en Classic Quiz till New Quizzes.

Migration förklaras på Classic Quizzes

Classic Quiz avveckling skjuts fram på obestämd tid

Slumpade frågor för examination

För att kunna utnyttja SpeedGrader's funktionaliteter till fullo vid bedömning behöver inlämning av uppgifter ske i en Canvas "uppgift" (Assignment). Slumpade uppgifter kan dock enbart skapas i en quiz. Rekommendationen vid en examination där studenterna ska få slumpade frågor är därför att studenterna får frågan i ett quiz men att de lämnar in sina svar i en inlämningsuppgift. Om det är en matematisk fråga som ska varieras, titta gärna in på sidan Examination med bra slumpade värden  för att få inspiration till bra variation utan att påverka frågans svårighetsgrad.

Skärmdump visar Canvas modul med hederscodex, quiz med tentamenslydelse och inlämningsuppgift.

Att skapa en examinationsstruktur med slumpade frågor i Canvas innefattar att man skapar ett quiz och minst en inlämningsuppgift. Studenten får först sin tentamensfråga slumpad från quizet och lämnar sedan in via inlämningsuppgiften. På detta sätt kan du som lärare se till att studenterna får olika ämnen/frågor samtidigt som du förenklar bedömningsarbetet.

Canvas har två quizfunktioner, Classic Quizzes och New Quizzes. Båda går att använda, men använd bara en åt gången. Här kan du läsa mer om vilken quizfunktion som du bör välja när . När du valt quizfunktion är det dags att skapa frågor. Det görs bäst i din sandbox (ditt egna privata kursrum utan studenter) där du kan samarbeta med kollegor utan att på något sätt riskera att studenter ser vad ni arbetar med. Skapa ett quiz med de frågor som ska slumpas till examinationen. Bra att veta är att det går att kopiera en redan skapad fråga, då kan du göra mindre variationer i samma fråga på ett tidsbesparande sätt. Inställningarna för det quizet frågorna skapas i spelar ingen roll då det quizet bara är till för att skapa frågor som sedan ska laddas upp i en frågebank. Det går att redigera frågor i en frågebank också men layouten du arbetar i är enklare att jobba i då frågan fortfarande ligger kvar enbart i quizet. Läs mer om hur frågebanker fungerar med New Quizzes  och om hur frågegrupper fungerar med Classic Quizzes .

Formulera frågor

Enklaste sättet att skapa frågor är enligt följande:

 1. Välj frågetypen "Sant eller falskt" (True or false)
 2. Ge frågorna ett namn som kan särskilja dem ifrån varandra för din egen skull (detta namn är inte synligt för studenterna).
 3. Beskriv sedan ämnet/formulera frågan. Glöm inte att inkludera avslutningsvis någon variant av att "Jag bekräftar att jag har fått denna fråga" för att undvika förvirring kopplat till frågetypen, dvs om de behöver svara sant eller falskt.
 4. Klicka på "Klar" (Done) och repetera dessa steg tills du har korrekt antal frågor du vill slumpa mellan. När du har skapat minst en fråga kan du även välja att duplicera den, istället för att skapa en helt ny, genom att klicka på knappen "Kopiera" i frågans övre högra hörn.

Skapa Quizet för tentamenslydelsen

När du skapat frågorna som ska slumpas fram i tentamenslydelsen och de är placerade i en frågebank (eller flera) är det dags att skapa quizet som ska användas till examinationen. Följande inställningar rekommenderas för quizets yttre inställningar:

För New Quizzes

 • Poäng: 0 (poäng bör ges till studenterna där de lämnar in sina lösningar)
 • Uppgiftsgrupp: Valfri
 • Visa omdöme som: Poäng (för att inte förväxlas med inlämningen där tentamensresultatet redovisas)
 • Inlämningstyp: Notera att inlämningstyp kommer stå som "Externt verktyg" pga hur New Quizzes fungerar, det kommer inte påverka något.
 • Inlämningsförsök: Ett försök (annars kan studenten slumpa fram olika tentor)
 • Anonym bedömning: Nej (Rekommendationen är att du istället ställer in anonym bedömning i SpeedGrader. Lär dig mer om SpeedGrader i Canvas )
 • Anonyma lärarnoteringar: Nej (funktionen behöver aktiveras i Canvasrummet för att synas) Inställningen rekommenderas dock att användas men är inte nödvändigt i quizet då feedback främst ska ges där studenterna lämnat in sina svar. Läs mer om hur du aktiverar funktionen på sidan om Inställningar av Uppgifter för examination .
 • Tilldela: Justera publiceringsdatum och tid för att passa din tentamen. Sätt "Inlämningsdatum" till sluttiden på examinationen men sätt "Tillgänglig till" så att quizet är synligt en halvtimme längre ifall något tekniskt strul skulle uppstå. Du kommer tydligt se i bedömningsöversikten vilka som lämnat in efter "Inlämningsdatum" sluttiden.

När quizet skapats kan du under fliken "Inställningar" göra ytterligare val. Vi rekommenderar att du där markerar "Begränsa visning av studentresultat". Under rubriken "Inställningar för quizet" på sidan Skapa ett quiz  hittar du mer information om fliken för inställningar.

För Classic Quizzes

 • Quiztyp: Bedömt Quiz. 
 • Uppgiftsgrupp: valfri.
 • Alternativ: endast "Låt studenter se deras quizsvar" är valt, alla andra borttagna.
 • Tilldela: Justera publiceringsdatum och tid för att passa din tentamen. Sätt "Inlämningsdatum" till sluttiden på examinationen men sätt "Tillgänglig till" så att quizet är synligt en halvtimme längre ifall något tekniskt strul skulle uppstå. Du kommer tydligt se i bedömningsöversikten vilka som lämnat in efter "Inlämningsdatum" sluttiden.

I quizet för tentamenslydelsen lägger du sedan till önskat antal slumpade frågor från din frågebank. Under rubriken "Lägg till fråga från frågebank" på sidan New Quizzes frågebanker  respektive Classic Quizzes frågegrupper  kan du se hur det görs, steg för steg.

Exempel, quiz och uppgifter för tentamen

Bilden nedan visar hur en tentamen kan se ut i Canvas. Tentamensuppgifterna slumpas till studenterna genom ett quiz och inlämning sker i separata uppgifter. Tentamens delar i Canvas redovisas tydligt i moduler så att studenten enkelt kan överblicka hela examinationens tekniska lösning.
Lär dig mer om hur du ordnar inställningar för studenternas inlämningar  eller hur du hanterar moduler .

Skärmdump, visar quiz, 5 uppgifter för inlämning och en inlämning för kladdpapper tydligt publicerat
Innehållsansvarig:e-learning@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-02-14