Till innehåll på sidan

Verktyg för kursuppföljning

Du kan följa studenternas genomförande i kursen på flera sätt. Här hittar du en sammanställning av de funktioner som du kan använda för kursuppföljning.

"Ny kurs- och användaranalys" (New Analytics)

New Analytics är en funktion i Canvas som ger dig en förbättrad analys av vad studenterna har gjort i kursen, och ger dig en insikt i vilka delar av kursen studenterna har presterat bättre och sämre i. Funktionen hjälper dig som lärare att få syn på vilka moment i kursen som varit särskilt utmanande för studenterna. Det går också att jämföra en enskild students deltagande och omdöme med klassgenomsnittet. Funktionen kan på så sätt vara till hjälp genom att till exempel analysera vilka studenter som behöver mer stöttning, och på detta sätt hjälpa läraren att förbättra studenternas resultat. För att slå på funktionen i din kurs, gå till kursinställningar, välj fliken funktionsalternativ och slå på alternativet “Ny kurs och användaranalys”.

Läs mer om New Analytics (community.canvaslms.com) .

Bedömningsöversikt (Gradebook) 

I Canvas navigationsmenyval Omdömen (Grades) finns Bedömningsöversikten (Gradebook), där du som lärare, och även studenterna, får en visuell översikt över alla omdömen.

Läs mer om bedömningsöversikten (Gradebook) i Canvas .

"Lärandemål" (Outcomes)

Funktionen "Lärandemål" (Outcomes) i Canvas hjälper dig att följa studenternas utveckling genom en kurs. Du kan lägga till lärandemål och målrelaterade betygskriterier och sedan koppla dem till uppgifter och quiz i Canvas. Det går att använda funktionen både på ett formativt och ett summativt sätt, men oavsett val så ger det dig och dina studenter en översikt på hur måluppfyllelsen i kursen går.

Läs mer om Lärandemål i Canvas .

"Måluppfyllelsevägar" (MasteryPaths)

I Canvas finns "Måluppfyllelsevägar" (MasteryPaths) som låter dig som lärare anpassa inlärningsupplevelser för studenter enligt olika "vägar" igenom kursmaterialet som du skapat i förväg. Vägarna väljs automatiskt baserat på studenternas poäng på specifika uppgifter. Detta ger studenterna bra möjligheter att visa på och uppnå lärande i en kurs utifrån deras egna val och kunskapsnivå.

Läs mer om MasteryPaths (eng, community.canvaslms.com) .

Bedömd/icke-bedömd enkät (Classic Quizzes)

Det går att göra enkäter och anmälningsformulär i Canvas. Som lärare använder du samma funktion som för quiz, men du måste använda Classic Quizzes. Som quiztyp väljer du antingen bedömd enkät eller Icke-bedömd enkät.

Läs mer under rubriken "Select Survey Type" på sidan om att skapa en enkät med Classic Quizzes (eng, community.canvaslms.com) .

Classic Quiz avvecklas på obestämd tid

Vi rekommenderar att du använder quizmotorn “New Quizzes” då Canvas gamla quizmotor “Classic Quiz” kommer avvecklas i en flerstegsprocess. Det finns inget satt datum för när detta är klart utan KTH inväntar kritiska funktioner innan vi slutar stödja Classic Quiz. Nedan hittar du mer information om avvecklingen och hur du migrerar en Classic Quiz till New Quizzes.

Migration förklaras på Classic Quizzes

Classic Quiz avveckling skjuts fram på obestämd tid

"Diskussioner" (Discussions)

I Canvas är Diskussioner den plats där alla i ett kursrum, både studenter och lärare, kan mötas och diskutera i ett öppet forum. Här syns allt som skrivs av alla. Ett aktivt diskussionsforum, kopplat till kursinnehållet, kan ge dig som lärare en inblick i studenternas resonemang och analys genom hela kursens gång.

Läs mer om Diskussioner i Canvas .

"Krav" och "Förutsättningar" i Moduler 

Med funktionerna "Krav" och "Förutsättningar" kan du kravsätta innehåll i moduler i Canvas respektive göra modulerna beroende av varandra. Du kan sätta olika krav på olika innehåll och kravsätta ordningen i modulen. En student måste ha uppfyllt kraven i en viss modul för att det ska vara möjligt att påbörja nästa.

Läs mer om Moduler i Canvas .

"Studentinteraktioner" (student interactions report)

Studentinteraktionsrapporten ger dig som lärare en sammanfattad version av interaktionen mellan dig och de studenter som är inskrivna i din kurs. Rapporten ger dig specifik information om hur studenter interagerar med ditt kursrum. Rapporten visar bland annat interaktion med studenterna, aktuella omdömen och om det finns några inlämnade men ej rättade uppgifter för studenten. Det går också att se specifik information om hur enskilda studenter interagerar med din kursomgång.

Läs mer om Studentinteraktioner i Canvas (eng, community.canvaslms.com) .

Läs mer om Studentinteraktioner för enskilda studenter (eng, community.canvaslms.com) .

"Kursstatistik" (course statistics)

Som lärare kan du använda verktyget till att få grundläggande information om vilka specifika kursobjekt som engagerar studenter och vilka kursobjekt som kan förbättras för att bättre uppmuntra till studentengagemang. Det hjälper dig också att upptäcka vilka studenter som inte deltar fullt ut eller har börjat hamna efter.

Läs mer om Kursstatistik i Canvas (eng, community.canvaslms.com) .

Visa omdömen i översikten 

Funktionen är tillgänglig för alla roller i Canvas och visar omdömen för kurser du läser eller kurser du undervisar i.

Läs mer om Visa omdömen i översikten (eng, community.canvaslms.com)

Lärmiljöenkät (LEQ)

LEQ är ett evidensbaserat verktyg för kursvärdering och utveckling, skapad av lärare och pedagogiska utvecklare vid KTH. Som lärare på KTH kan du enkelt skapa och distribuera en kursutvärdering till studenter och skapa en kursanalys där de obligatoriska kursuppgifterna ingår automatiskt.

Läs mer om lärmiljöenkät (LEQ) .

Mentimeter 

Mentimeter är ett webbaserat presentationsverktyg och digitalt system för interaktiva undersökningar i realtid, där studenterna via en automatiskt genererad kod eller länk kan rösta på olika alternativ eller skriva in sina egna svar. Mentimeter passar därför bra för utvärderingar och för att samla in återkoppling löpande. Tänk på att studenternas svar är anonyma.

Läs mer om Mentimeter .

Möbius

Möbius är ett externt verktyg där du kan skapa studentrelaterat material i olika format och för olika ändamål såsom uppgifter, quizzar, bildspel och informationssidor. Du kan skapa övningsuppgifter eller uppgifter för examinerande ändamål. Möbius spårar till viss del studenternas framsteg när de arbetar med det skapade materialet.

Läs mer om Möbius .

Innehållsansvarig:e-learning@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-01-10