Förändra programutbud samt hantera utbildningsplan

Enligt Högskoleförordningen ska all utbildning på grundnivå och avancerad nivå bedrivas i form av kurser. Kurser får sammanföras till utbildningsprogram. För utbildningsprogram ska det finnas en utbildningsplan.

Förändring av programutbud på förberedande nivå, grundnivå och avancerad nivå

Vid förändring av programutbud ska beslut fattas i enhetlighet med KTH:s styrdokument och delegationsordning. Det ska även säkerställas att studenter har infytande i processen.

Riktlinje om process vid förändring av programutbud på grundnivå och avancerad nivå (pdf 2,4 MB)

Krav på innehåll i utbildningsplan

I Högskoleförordningen 6 kap. 16-17§§ framgår att följande ska anges i utbildningsplanen: de kurser som programmet omfattar, kraven på särskild behörighet och de övriga föreskrifter som behövs. Utöver de krav som anges i Högskoleförordningen ska utbildningsplan för program vid KTH innehålla uppgift om:

  • Utbildningens benämning på svenska och engelska,
  • Utbildningens mål,
  • Utbildningens omfattning och innehåll,
  • Urvalsprinciper,
  • Utbildningens genomförande,
  • Eventuella inriktningar inklusive beskrivning av dessa, samt
  • Examensbenämning för program som leder till utfärdande av examensbevis.

Utbildningsplan ska inte innehålla länk eller hänvisa till styrdokument/webbsida.

Utbildningsplanen ska i sin helhet finnas på både svenska och engelska.

Instruktion för hantering av utbildningsplan i Kopps

För att KTH:s utbildningsplaner ska kunna presenteras på ett enhetligt sätt ska från och med 2018-07-01 instruktionen nedan följas.

Instruktion för utbildningsplan i Kopps (pdf 59 kB)

Stoppdatum

Kalender, stoppdatum för beslut om utbildningsutbud

Program med höststart

1 september ska utbildningsplan för program med höststart vara beslutad. I beslut ska anges om tilläggsbeslut tillkommer. Beslut tillåts i två steg för att möjliggöra utveckling av program (undantaget nyinrättade program) efter genomförd programanalys.

15 november ska tilläggsbeslut (endast möjligt för rubrik utbildningens genomförande samt kurslista) för program med höststart vara taget.

Program med vårstart

1 april ska utbildningsplan för program med vårstart vara beslutad.

Riktlinjer och styrdokument

Riktlinje om utbildningsplan för program på förberedande nivå, grundnivå och avancerad nivå (pdf)

Riktlinje om stoppdatum för utbildningsutbud på förberedande nivå, grundnivå och avancerad nivå (pdf)

Rutin för arbetet med läsårsplanering i Kopps, inklusive stoppdatum (pdf)

Riktlinje om inrättande av kurs, ej forskarnivå (pdf)

Kurs- och programkatalogen

Kalender, stoppdatum i Kopps

Kurs- och programkatalogen (KTH:s kurs- och utbildningsplaner)

Processledning

Processägare

Åsa Gustafson, avdelningschef, GVS/PKF

Processledare

Carina Kjörling, utredare, GVS/PKF

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:carinak@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2020-05-15