Till innehåll på sidan

Inrättande av kurs på forskarnivå

Det här är processen av hanteringen av kurs på forskarnivå. Den vänder sig till dig som är Fakultet och administration

Uppdaterad: 2022‐04‐07
Processägare: Personalstaben
Aktörer i processen: Skolchef, FA – Forskarutbildningsansvarig vid skolan
FoU admin. ‐ Forskarutbildningsadministratör vid institution
Kursansvarig – Kursansvarig för aktuell kurs vid institution
DA – Doktorsprogramansvarig för aktuell forskarutbildning
GVS/Ladok ‐ Ladokhandläggare på GVS

Tidsperiod:  Ansökan kan lämnas in löpande under året för beslut.

Processbeskrivning 

Säkerställ studentinflytande under beredningsarbetet, innan inrättande av kursen.

  1. Kursansvarig fyller i mall (beslut + bilaga) på svenska.
  2. Kursansvarig skickar ifylld mall till DA för granskning.
  3. DA skickar denna till FoU admin för diarieföring.
  4. FoU admin skickar till FA/vice FA för översyn/godkännande.
  5. FA/vice FA godkänner och skickar tillbaka till FoU admin.
  6. FoU admin skickar beslut till skolchef för e-signering.
  7. FoU admin skickar till GVS/Ladok för inrättande av kurs och registrering.
  8. Kursansvarig får kopia när allt är klart i Ladok och KOPPS.
  9. Ärendet avslutas i diariet/W3D3.
Delegationsändring i EFH 2022‑03‑25
EU‐projekt 2022‑03‑18
Fakturahantering 2022‑03‑25
Kundfakturering 2022‑03‑18
Projektuppstart 2022‑09‑20
Sakattestering av faktura 2022‑03‑18
Arvoden 2020‑06‑10
Reseräkningar 2020‑06‑04
Inrättande av kurs på forskarnivå 2022‑04‑22
Inrättande av doktorsprogram 2022‑04‑22
Disputation 2024‑01‑30
Byte eller tillägg av handledare 2022‑04‑22
KS-administration 2023‑01‑25
Tentamen – administration 2020‑06‑10
Direktupphandling mellan 0 – 50 000 kr 2022‑06‑09
Direktupphandling mellan 50 000 – 100 000 kr 2022‑06‑09
Direktupphandling mellan 100 000 – 700 000 kr 2022‑06‑09
Inköp av tillfälliga lärarinsatser genom tjänsteupphandling 2022‑06‑09
ITM-skolans rutiner för studentinflytande