Till innehåll på sidan

Kontrollskrivning (KS-administration)

Det här är en processbeskrivning för hur kontrollskrivningar (KS) ska hanteras på ITM-skolan. Den vänder sig till dig som är lärare eller arbetar på servicecenter eller utbildningskansli.

Uppdaterad: 2020-06-10
Processägare: Servicecenter på ITM-skolan
Aktörer i processen: Lärare, Utbildningskansliet GRU, Servicecenter.
Tidsperiod:  Löpande

Processkarta

Processkartan återges även i text på den här sidan.

Processkarta KS-administration för utskrift (pdf 66 kB)

Processbeskrivning

 1. Läraren informerar expedition om KS 4 veckor innan skrivning.
 2. Anmälan öppnas. Servicecenter bokar lokaler och vakter. Lokal meddelas till läraren.
 3. Servicecenter meddelar föranmälda studenter salsplacering, några dagar efter anmälan är stängd.
 4. Läraren skickar tentamen via e-post till expeditionen senast 3 arbetsdagar innan kontrollskrivningen.
 5. Servicecenter printar och packar KS:n.
 6. KS:n genomförs.
 7. Servicecenter hämtar FUNKA-tentor. Skanning genomförs inom 2 arbetsdagar.
 8. Servicecenter informerar läraren om att KS:n finns att hämta i expeditionen.
 9. Läraren hämtar KS:n i expeditionen och rättas inom 12 arbetsdagar. Är läraren okänd för stödpersonal kan legitimation begäras.
 10. Servicecenter verifierar tentor.
 11. Läraren återlämnar rättade KS:ar till expeditionen.
 12. Servicecenter skannar rättade KS:ar inom 1 arbetsdag.
 13. Servicecenter förvarar tentorna i cirka 2 månader. 

Mer frågor?

Har du frågor rörande KS-hantering, kontakta gru@itm.kth.se .

Delegationsändring i EFH 2020‑06‑04
Administration av EU‐projekt 2020‑06‑04
Fakturahantering i EFH 2020‑08‑03
Kundfakturering 2020‑06‑04
Projektuppstart 2020‑06‑04
Sakattestering av faktura 2020‑08‑03
Rekrytering av Teknisk-, administrativ- och servicepersonal 2020‑06‑10
Arvoden 2020‑06‑10
Reseräkningar 2020‑06‑04
Utlägg 2020‑06‑04
Studieuppehåll eller definitivt avbrott 2020‑08‑03
Revision av program/ämne/studieplan inom ämne 2020‑08‑03
Inrättande av ämne 2020‑12‑09
Inrättande av kurs på forskarnivå 2020‑07‑28
Inrättande av doktorandprogram 2020‑07‑28
Individuell studieplan 2020‑07‑28
Disputation 2020‑07‑28
Byte av handledare 2020‑07‑14
Kontrollskrivning (KS-administration) 2020‑06‑10
Tentamen – administration 2020‑06‑10
Inköp av tillfälliga lärarinsatser genom tjänsteupphandling 2020‑08‑03
ITM-skolans rutiner för studentinflytande