Till innehåll på sidan

Kontrollskrivning (KS-administration)

Det här är en processbeskrivning för hur kontrollskrivningar (KS) ska hanteras på ITM-skolan. Den vänder sig till dig som är lärare eller arbetar på servicecenter eller utbildningskansli.

Uppdaterad: 2020-06-10
Processägare: Servicecenter på ITM-skolan
Aktörer i processen: Lärare, Utbildningskansliet GRU, Servicecenter.
Tidsperiod:  Löpande

Processkarta

Processkartan återges även i text på den här sidan.

Processkarta KS-administration för utskrift (pdf 66 kB)

Processbeskrivning

 1. Läraren informerar expedition om KS 4 veckor innan skrivning.
 2. Anmälan öppnas. Servicecenter bokar lokaler och vakter. Lokal meddelas till läraren.
 3. Servicecenter meddelar föranmälda studenter salsplacering, några dagar efter anmälan är stängd.
 4. Läraren skickar tentamen via e-post till expeditionen senast 3 arbetsdagar innan kontrollskrivningen.
 5. Servicecenter printar och packar KS:n.
 6. KS:n genomförs.
 7. Servicecenter hämtar FUNKA-tentor. Skanning genomförs inom 2 arbetsdagar.
 8. Servicecenter informerar läraren om att KS:n finns att hämta i expeditionen.
 9. Läraren hämtar KS:n i expeditionen och rättas inom 12 arbetsdagar. Är läraren okänd för stödpersonal kan legitimation begäras.
 10. Servicecenter verifierar tentor.
 11. Läraren återlämnar rättade KS:ar till expeditionen.
 12. Servicecenter skannar rättade KS:ar inom 1 arbetsdag.
 13. Servicecenter förvarar tentorna i cirka 2 månader. 

Mer frågor?

Har du frågor rörande KS-hantering, kontakta gru@itm.kth.se .

Delegationsändring i EFH 2022‑03‑25
EU‐projekt 2022‑03‑18
Fakturahantering 2022‑03‑25
Kundfakturering 2022‑03‑18
Projektuppstart 2022‑09‑20
Sakattestering av faktura 2022‑03‑18
Arvoden 2020‑06‑10
Reseräkningar 2020‑06‑04
Inrättande av kurs på forskarnivå 2022‑04‑22
Inrättande av doktorsprogram 2022‑04‑22
Disputation 2024‑01‑30
Byte eller tillägg av handledare 2022‑04‑22
KS-administration 2023‑01‑25
Tentamen – administration 2020‑06‑10
Direktupphandling mellan 0 – 50 000 kr 2022‑06‑09
Direktupphandling mellan 50 000 – 100 000 kr 2022‑06‑09
Direktupphandling mellan 100 000 – 700 000 kr 2022‑06‑09
Inköp av tillfälliga lärarinsatser genom tjänsteupphandling 2022‑06‑09
ITM-skolans rutiner för studentinflytande