Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Administrative Assessment Exercise 2014

Under 2014 utvärderade KTH sin administration. Projektet hette Administrative Assessment Exercise (AAE) och omfattade totalt 15 strategiskt viktiga administrativa processer. Under 2015-2016 följs AAE upp med ett stort antal utvecklingsaktiviteter.

Syftet med AAE var att få ett underlag för att utveckla kvaliteten i KTH:s administration. Den metod som användes liknar den som KTH tidigare har använt i utvärderingar av forskning och utbildning: peer review. Projektet genomfördes i tre faser:

I den första fasen genomfördes ett självvärderingsarbete som engagerade ett stort antal KTH-medarbetare från såväl förvaltning som fakultet. I varje delprojekt sammanställdes en självvärderingsrapport.

I den andra fasen engagerades externa bedömare med uppdrag att granska de administrativa processerna, utifrån tre perspektiv: service, kostnad och kompetens. Bedömargrupperna fick tillgång till självvärderingsrapporterna och gjorde platsbesök vid KTH i juni 2014. Sina intryck sammanfattade bedömarna sedan i en kortfattad rapport.

Hela AAE-projektet sammanfattades i en slutrapport som presenterades för universitetsstyrelsen i december 2014.

Läs slutrapporten (pdf 1,2 MB)

I den tredje fasen, uppföljningen, omhändertas slutsatser från självvärdering och bedömning. Fyra fokusområden och ett stort antal konkreta uppföljningsaktiviteter har identifierats. Uppföljningsarbetet utgår från principen om ständiga förbättringar.

Läs rektorsbeslutet om uppföljningen (pdf 557 kB)

För information om ett specifikt delprojekt, kontakta respektive delprojektledare (se menyn).

Läs mer om kvalitetsarbete på KTH