Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Det administrativa stödet för uppföljning av utbildning och forskning

KTH har en decentraliserad organisation, där den viktigaste styrningen sker genom de verksamhetsuppdrag som ledningen och skolorna årligen kommer överens om. I AAE utvärderades det administrativa stödet till uppföljning av utbildning och forskning.

Självvärderingen

Självvärderingen utgår från kvalitetsaspekterna service, kostnad och kompetens. Självvärderingsrapporten innehåller en kartläggning av processen (flöde), en inre analys, en omvärldsanalys och en intressentanalys.

Självvärderingen beskriver och analyserar det administrativa stödet för uppföljning av utbildning och forskning inom Universitetsförvaltningen (UF) och inom KTH:s skolor. I synnerhet diskuteras kompetensen hos utförande personal och de systemstöd som finns i form av färdiga rapporter och verksamhetsinformationssystem. Förslag läggs fram kring hur stödet kan bli rätt, tillräckligt och effektivt för olika delar av organisationen.

Bedömargruppen

Den externa bedömargruppen bestod av:
Maria Nyberg Ståhl, Senior Advisor, Mittuniversitetet  (ordförande)
Åsa Kassman, universitetslektor, Uppsala universitet
Per Göran Nilsson, Senior Advisor, Lunds universitet
Lars Rydberg, utbildningsdirektör, Linköpings universitet

Rapporter

Självvärderingsrapport (pdf 795 kB)

Bedömargruppens rapport (pdf 147 kB)

Kontakt

Malin Ryttberg, projektledare  ryttberg@kth.se