Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Dokumenthantering

Dokumenthantering var en av de strategiska processer som utvärderades i AAE. Processen är viktig både ur ett myndighetsperspektiv och ett kvalitetsperspektiv då den styr hur olika typer av information ska behandlas.

Självvärderingen

Självvärderingen utgår från kvalitetsaspekterna service, kostnad och kompetens. Självvärderingsrapporten innehåller en kartläggning av processen (flöde), en inre analys, en omvärldsanalys och en intressentanalys.

I självvärderingen diskuteras det administrativa stödet till dokumenthantering som finns på KTH. Här ingår de hjälpdokument som tagits fram för registrering och hantering av allmänna handlingar, samt den dokumentsamordnarfunktion som inrättats på skolnivå. Inte minst diskuteras hur detta administrativa stöd på ett bättre sätt ska kunna nå ut till forskare och lärare. Dokumenthanteringen ska vara ett grundläggande stöd till både kärnverksamhet och förvaltning.

Bedömargruppen

Den externa bedömargruppen bestod av:
Tomas Holmström, universitetsarkivarie, Lunds universitet  (ordförande)
Anna Connell, arkivarie, Mittuniversitetet
Mikael Dahlin, verksarkivarie, Åklagarmyndigheten
Charlotte Eriksson, registrator, systemförvaltare, Försvarshögskolan

Rapporter

Självvärderingsrapport (pdf 543 kB)

Bedömargruppens rapport (pdf 422 kB)

Kontakt

Jessika Persson, projektledare, jessikap@kth.se