Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Internationella studenter

KTH vill fortsätta att stärka sin position som ett av Europas ledande tekniska universitet. I det ingår att förbli ett attraktivt val av studieort för internationella studenter. I AAE utvärderades det administrativa stödet till internationella studenter.

Självvärderingen

Självvärderingen utgår från kvalitetsaspekterna service, kostnad och kompetens. Självvärderingsrapporten innehåller en kartläggning av processen (flöde), en inre analys, en omvärldsanalys och en intressentanalys.

Självvärderingsrapporten delar in stödet till internationella studenter i följande delprocesser: rekrytering och kommunikation, studieadministration och studentstöd. Dessa identifieras som nyckelprocesser för att öka antalet internationella masterstudenter och bibehålla antalet utbytesstudenter. I rapporten diskuteras bl.a. styrningen av verksamheten och rollfördelningen mellan universitetsförvaltningen och skolorna.

Bedömargruppen

Den externa bedömargruppen bestod av:
Lennart Ståhle, f.d. stabchef, Högskoleverket (ordförande)
Karen S. Ali, Managing Director of the Education and Student Service Center, Eindhoven University of Technology
Mauritz Danielsson, chef för studentservice, Luleå tekniska universitet
Marie-Louice Isacson, avdelningschef avd. för utbildnings- och forskarutbildningsstöd, Karolinska Institutet
Elco van Noort, Director Central International Office, Delft University of Technlogy
Richard Stenelo, biträdande sektionschef externa relationer, Lunds universitet
Kay Svensson, internationell samordnare, Uppsala universitet

Rapporter

Självvärderingsrapport (pdf 383 kB)

Bilagor till självvärderingen (pdf 1,7 MB)

Bedömargruppens rapport (pdf 308 kB)

Kontakt

Christina Murray, projektledare, tina@kth.se