Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Internkommunikation

Kommunikation är viktigt i alla strategiska processer. Ett AAE-projekt handlade specifikt om internkommunikation ur ett ledningsperspektiv.

Självvärderingen

Självvärderingen utgår från kvalitetsaspekterna service, kostnad och kompetens. Självvärderingsrapporten innehåller en kartläggning av processen (flöde), en inre analys, en omvärldsanalys och en intressentanalys.

I självvärderingen beskrivs och analyseras internkommunikationen på KTH, framför allt vad gäller ledningskommunikation. Denna sker främst via linjeorganisationen samt genom distribution av fattade beslut. I rapporten diskuteras ansvar och roller på olika organisationsnivåer, inklusive kommunikatörsrollen. Ett antal förbättringsförslag läggs fram.

Bedömargruppen

Den externa bedömargruppen bestod av:
Sofie Reutercrona, kommunikationskonsult, Inse Kommunikation  (ordförande)
Hans-Åke Danielsson, presschef, Scania
Jesper Falkheimer, rektor Campus Helsingborg, Lunds universitet
Eva Johannesson, kommunikationschef, Lunds kommun
Anna Strömblad, kommunikationsdirektör, Landstinget i Kalmar län

Rapporter

Självvärderingsrapport (pdf 268 kB)

Rapport från bedömargruppen (pdf 679 kB)

Kontakt

Kjell Carli, projektledare  carli@kth.se