Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Avtalshantering

Betydelsen av juridiska avtal har ökat i takt med att betydelsen av extern finanisering har växt. Avtalshantering ingick därför som en viktig del av AAE-utvärderingen.

Självvärderingen

Självvärderingen utgår från kvalitetsaspekterna service, kostnad och kompetens. Självvärderingsrapporten innehåller en kartläggning av processen (flöde), en inre analys, en omvärldsanalys och en intressentanalys.

I självvärderingsrapporten beskrivs och analyseras processen för att hantera avtal på KTH. I synnerhet diskuteras rollfördelningen mellan olika delar av universitetsförvaltningen samt mellan administration och ansvariga forskare.

Bedömargrupp

Den externa bedömargruppen bestod av:
Lennart Jonsson, chefsjurist, Sveriges lantbruksuniversitet (ordförande)
Marje Berzins, högskolejurist, Chalmers
Björn Kull, enhetschef, Karolinska Institutet
Marianne Levin, professor i civilrätt, Stockholms universitet

Rapporter

Självvärderingsrapport (pdf 347 kB)

Bilagor till självvärderingsrapport (pdf 4,8 MB)

Rapport från bedömargruppen (pdf 162 kB)

Kontakt

David Spangenberg, davidspa@kth.se