Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Internrevisionens granskningsprocess

Internrevisionen genomför gransknings- och rådgivningsverksamhet på KTH enligt förordningskrav. Ett sådant krav är att en extern kvalitetsutvärdering av internrevisionen ska genomföras minst vart femte år. Denna utvärdering gjordes 2014 inom ramen för AAE-projektet.

Självvärderingen

Självvärderingen utgår från kvalitetsaspekterna service, kostnad och kompetens. Självvärderingsrapporten innehåller en kartläggning av processen (flöde), en inre analys, en omvärldsanalys och en intressentanalys.

I självvärderingen diskuteras internrevisionen i relation till de externa krav som finns i förordning och branschstandards. Dessutom analyseras internrevisionens roll inom KTH, inklusive synlighet gentemot högsta ledningen och verksamheten.

Bedömargruppen

Den externa bedömargruppen bestod av:
Inga Astorsdotter, internrevisionschef, Sveriges lantbruksuniversitet SLU  (ordförande)
Leif Blomberg, internrevisor, Linköpings universitet
Karolina Parding, bitr. professor i arbetsvetenskap, Luleå tekniska högskola

Rapporter

Självvärderingsrapport (pdf 210 kB)

Bedömargruppens rapport (pdf 312 kB)

Kontakt

Camilla Ifvarsson, projektledare camif@kth.se