Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Stöd till externfinansiering

Betydelsen av extern forskningsfinansiering har ökat under senare år, och är fortsatt en strategisk prioritet för KTH. I AAE utvärderades den administrativa stödprocess till externfinansiering som utvecklats av Research Office.

Självvärderingen

Självvärderingen utgår från kvalitetsaspekterna service, kostnad och kompetens. Självvärderingsrapporten innehåller en kartläggning av processen (flöde), en inre analys, en omvärldsanalys och en intressentanalys.

Processen beskrivs och analyseras utfrån fyra huvusakliga faser: idé, ansökan, kontrakt och projekt. I självvärderingsrapporten analyseras i synnerhet den tillgängliga kapaciteten i relation till den önskvärda servicenivån. Vidare diskuteras hur det tillgängliga stödet kan nå ut bättre till KTH:s forskare, och hur rollfördelningen mellan olika delar av universitetsförvaltningen kan tydliggöras.

Bedömargruppen

Den externa bedömargruppen bestod av:
Claus Henrik Andersen, kontorschef forskning, Danmarks Tekniske Universitet, DTU (ordförande)
Geert Jan Arends, Senior consultant research funding, University of Groningen
Eva Björndal, samordnare, Karolinska Institutet
Adam Swetloff, forskningshandläggare, EPFL

Rapporter

Självvärderingsrapport (pdf 1,3 MB)

Bedömargruppens rapport (pdf 121 kB)

Kontakt

Susanna Pehrson, projektledare, pehrso@kth.se