Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Samverkan

KTH har som mål är att öka samverkan med det omgivande samhället. En struktur har etablerats för att underlätta samverkan, bland annat genom partnerskap med företag, institut och organisationer. I AAE utvärderades stödet till sådana strategiska partnerskap.

Självvärderingen

Självvärderingen utgår från kvalitetsaspekterna service, kostnad och kompetens. Självvärderingsrapporten innehåller en kartläggning av processen (flöde), en inre analys, en omvärldsanalys och en intressentanalys.

I självvärderingsrapporten beskrivs och analyseras stödet till KTH:s strategiska partnerskap. Samverkan kan involvera såväl personutbyten, rekrytering som forskningssamarbeten och utbildningssamarbeten. I självvärderingen ingår bl.a. en intressentanalys där interna och externa intressenter ger sin syn på processen hittills och förväntningar på framtiden. Vidare analyseras den kompetens som krävs för att koordinera stödet till partnerskapsprocessen.

Bedömargruppen

Den externa bedömargruppen bestod av:
Klaus Diepold, professor, Technische Universität München, TUM   (ordförande)
Enrico Deiaco, avdelningschef för innovationer och globala mötesplatser, Tillväxtanalys
Wanda Klintberg, Malmö högskola
Peter Värbrand, vicerektor för samverkan, professor, Linköpings universitet

Rapporter

Självvärderingsrapport (pdf 275 kB)

Bilagor till självvärderingsrapport (pdf 129 kB)

Bedömargruppens rapport (pdf 98 kB)

Kontakt

Johan Schuber, projektledare, jschuber@kth.se