Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Läraranställningar

Processen för läraranställningar är strategiskt viktig för KTH och kräver ett intensivt samarbete mellan administration och akademi. Därför valdes den ut för utvärdering inom ramen för AAE.

Självvärderingen

Självvärderingen utgår från kvalitetsaspekterna service, kostnad och kompetens. Självvärderingsrapporten innehåller en kartläggning av processen (flöde), en inre analys, en omvärldsanalys och en intressentanalys.

Självvärderingsrapporten fokuserar på det administrativa stödet vid anställning av lärare, vilket inbegriper en beskrivning av vad som görs och vem som gör det. Processen har fem delar: inrättande av anställning, annonsering och ansökningsperiod, sakkunnigbedömning, tjänsteförslagsnämndens prövning samt beslut. I rapporten föreslås utvecklingsinitiativ för att stärka det administrativa stödet inom de olika delarna.

Bedömargruppen

Den externa bedömargruppen bestod av:
Cecilia Hahn Berg, enhetschef rekryteringsenheten, Chalmers tekniska högskola (ordförande)
Kerstin Dahlbäck, professor em., Stockholms universitet
Christine Holander, rekryteringskonsult, Lunds universitet
Martin Wahlén, fakultetshandläggare, Uppsala universitet
Mia Wretborn Hedberg, CEO, ActiveSearch

Rapporter

Självvärderingsrapport (pdf 84 kB)

Bedömargruppens rapport (pdf 162 kB)

Kontakt

Johan Gerdin, projektledare, jgerdin@kth.se