Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Innovation

I AAE utvärderades processen för innovationsstöd på KTH. Denna innebär ett praktiskt stöd till forskare och studenter som vill utveckla forskningsresultat eller idéer med kommersiell potential.

Självvärderingen

Självvärderingen utgår från kvalitetsaspekterna service, kostnad och kompetens. Självvärderingsrapporten innehåller en kartläggning av processen (flöde), en inre analys, en omvärldsanalys och en intressentanalys.

I självvärderingsrapporten beskrivs innovationsstödsprocessens faser, där de centrala delarna handlar om att definiera affärsidén, att testa dess genomförbarhet samt att utveckla och kommersialisera affärskonceptet. För varje fas har verktyg, mallar, checklistor och aktiviteter tagits fram. I självvärderingen görs bl.a. en jämförelse med motsvarande verksamheter på andra universitet. Vidare identifieras styrkor och svagheter inklusive möjliga förbättringsområden.

Bedömargruppen

Den externa bedömargruppen bestod av:
Lena Blomberg, konsult, Ochstra AB  (ordförande)
Gunnar Brink, Research Planning, Fraunhofer Institute
Jeff Burton, Exec. Director, SkyDeck, University of California, Berkeley
Linus Wiebe, Director of Innovation, LU Innovation System, Lunds universitet

Rapporter

Självvärderingsrapport (pdf 533 kB)

Bilagor till självvärderingsrapport (pdf 2,1 MB)

Rapport från bedömargruppen (pdf 589 kB)

Kontakt

Anna Isoz, projektledare, annisoz@kth.se