Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Upphandling

Som internationellt inriktat tekniskt universitet behöver KTH avancerad forskningsutrustning och andra varor och tjänster av hög kvalitet. Upphandling är därför en strategiskt viktigt process, som utvärderades i AAE.

Självvärderingen

Självvärderingen utgår från kvalitetsaspekterna service, kostnad och kompetens. Självvärderingsrapporten innehåller en kartläggning av processen (flöde), en inre analys, en omvärldsanalys och en intressentanalys.

I självvärderingsrapporten beskrivs och analyseras upphandlingsprocessen mot bakgrund av att upphandlingsfunktionen centraliserades ca ett år innan AAE genomfördes. Syftet var att skapa en universitetsgemensam process som kan möta servicebehov och lagkrav. I självvärderingen diskuteras styrkor och svagheter med den nya processen hittills, inklusive synpunkter från intressenter.

Bedömargruppen

Den externa bedömargruppen bestod av:
Christer Fjellström, upphandlingschef, Luleå tekniska högskola  (ordförande)
Ulrica Carlsson, sektionsledare upphandlingsavdelningen, Göteborgs universitet
Martin Lindahl, forskare, Karolinska Institutet
Catarina Wireklint, upphandlingschef, Linköpings universitet

Rapporter

Självvärderingsrapport (pdf 886 kB)

Rapport från bedömargruppen (pdf 113 kB)

Kontakt

Madeleine Axberg, projektledare  axberg@kth.se