Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Ett komplext personalärende

Komplexa personalärenden passar inte in i standardiserade processkartor utan behöver handläggas från fall till fall. Den här typen av ärenden kan innebära stora kostnader både för universitetet och för den enskilde. Att frågan skulle behandlas inom AAE var ett särskilt önskemål från KTH:s fakultet.

Självvärderingen

Självvärderingen utgår från kvalitetsaspekterna service, kostnad och kompetens. Självvärderingsrapporten innehåller en kartläggning av processen (flöde), en inre analys, en omvärldsanalys och en intressentanalys.

Självvärderingsrapporten har fokus på aktörer och handlingsutrymme i ett komplext personalärende. Den belyser särskilt chefers handlingsutrymme i den akademiska miljön, samt samarbetet mellan HR-funktionen och fakulteten.

Bedömargruppen

Den externa bedömargruppen bestod av:
Emil Grbic, rehabiliteringssamordnare, Göteborgs universitet (ordförande)
Maria Gruvstad, utvecklingskonsult, Linnéuniversitetet
Randi Hellgren, HR-direktör, Linköpings universitet
Arne Hesnes, personalchef, NTNU, Trondheim
Töres Theorell, professor em., Stressforskningsinstitutet, SU, KI

Rapporter

Självvärderingsrapport (pdf 307 kB)

Bedömargruppens rapport (pdf 65 kB)

Kontakt

Lotta Gustavsson, projektledare, lottag@kth.se