Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Controllerfunktion

I AAE utvärderades controllerfunktionen och dess arbete med att ge administrativt stöd för uppföljning, budget och prognos. Det är ett arbete som äger runt på alla organisatoriska nivåer på KTH.

Självvärderingen

Självvärderingen utgår från kvalitetsaspekterna service, kostnad och kompetens. Självvärderingsrapporten innehåller en kartläggning av processen (flöde), en inre analys, en omvärldsanalys och en intressentanalys.

I självvärderingsrapporten diskuteras controllerfunktionen på skolnivå och centralt. Bland annat diskuteras det rapportpaket med olika former av uppföljningsdata som utvecklats, samt de rutiner och det systemstöd som finns.

Bedömargruppen

Den externa bedömargruppen bestod av:
Kjell Gunnarsson, Gunnarsson & Rohdin Utredning AB  (ordförande)
Carin Callerholm, utredare, UK-ämbetet
Lisette Edin, förvaltningschef bitr, chef administrativt verksamhetsstöd, Luleå tekniska högskola
Lena Fritzén, professor, Linnéuniversitetet

Rapporter

Självvärderingsrapport (pdf 400 kB)

Bilagor till självvärderingsrapporten (pdf 4,0 MB)

Rapport från bedömargruppen (pdf 576 kB)

Kontakt

Susanne Odung, ekonomichef: odung@kth.se

Projektledare var Pia Danielsson och Peter Carlsson.