Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Utbildningsprocessen ur systemstöd- och studentperspektiv, studie- och karriärvägledning

Utbildningsprocessen var den mest omfattande process som utvärderades i AAE. Den delades in i tre underprojekt: studie- och karriärvägledning, studieadministration ur ett studentperspektiv och KTH:s lärarstöd. Även utbildningsrelaterat systemstöd berördes på ett övergripande plan.

Självvärderingen

Självvärderingen utgår från kvalitetsaspekterna service, kostnad och kompetens. Självvärderingsrapporten innehåller en kartläggning av processen (flöde), en inre analys, en omvärldsanalys och en intressentanalys.

I självvärderingen beskrivs studie- och karriärvägledningen på KTH och vilken roll den har. Vidare analyseras det studieadministrativa stödet, med särskilt fokus på studenternas självadministration och hur denna kan utvecklas ytterligare. Självvärderingen tar också upp synpunkter och idéer som KTH:s lärare har för att förbättra det administrativa stödet. Dessutom diskuteras det utbildningsrelaterade systemstödet, inte minst ur ett verksamhetsstyrningsperspektiv.

Bedömargruppen

Den externa bedömargruppen bestod av:
Roger Petterson, avdelningschef, Sveriges Lantbruksuniversitet (ordförande)
Karin Apelgren, avdelningschef studentavdelning, Uppsala universitet
Malin Blomqvist, processledare, Chalmers tekniska högskola
Elisabet Gersbro-Bülow, verksamhetsansvarig studievägledning, Lunds universitet
Simon Hedin, student, f.d. kårordförande, Luleå tekniska universitet
Anders Nordin, IT-chef, Luleå tekniska universitet
Per Warfvinge, professor, Lunds Tekniska Högskola
 

Rapporter

Självvärderingsrapport (pdf 1,3 MB)

Bedömargruppens rapport (pdf 497 kB)

Kontakt

Hans Wohlfarth, projektledare,   hansw@kth.se
Lena Salomonsson, delprojektledare studie- och karriärvägledning, lenaas@kth.se
Elisiv Lundberg, delprojektledare studieadministration ur ett studentperspektiv, elisiv@kth.se
Johan Fridell, delprojektledare KTH:s lärarstöd, jfridell@kth.se