Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Lokalförsörjning

Ett delprojekt inom AAE handlade om KTH:s lokalförsörjning. Hantering av lokalfrågor berör på olika sätt all verksamhet och all personal på KTH, och lokalkostnaderna utgör nära 17 procent av KTH:s omsättning.

Självvärderingen

Självvärderingen utgår från kvalitetsaspekterna service, kostnad och kompetens. Självvärderingsrapporten innehåller en kartläggning av processen (flöde), en inre analys, en omvärldsanalys och en intressentanalys.

I självvärderingsrapporten diskuteras kravet att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler ur ett helhetsperspektiv. Självvärderingen beskriver och analyserar bl.a. KTH:s övergripande mål för lokalförsörjning, samarbetet med Akademiska Hus, samt skolornas, ledningens och studenternas intresse för lokalförsörjningsfrågor.

Bedömargruppen

Den externa bedömargruppen bestod av:
Nils-Fredrik Ankarcrona, f.d. bitr. ekonomidirektör på Karolinska Institutet (ordförande)
Owe Flodin, lokalförsörjningschef, Örebro universitet
Karolina Ganhammar, universitetsarkitekt, Linköpings universitet
Mats Viker, Vd, Ekerö Bostäder AB

Rapporter

Självvärderingsrapport (pdf 309 kB)

Bedömargruppens rapport (pdf 66 kB)

Kontakt

Bengt Sedvall, projektledare, bese@kth.se