Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

SCI Skolkollegium

SCI:s skolkollegium träffas regelbundet för att diskutera frågor som kollegiet anser viktiga. Baserat på diskussionerna skrivs kollegiala yttranden som skickas bland annat till Fakultetsrådet och till skolans ledning.

Skolkollegiets möten är öppna för alla skolans kolleger som vill bidra och delta i diskussionerna. 

Mer information om KTH:s skolkollegier hittar du här

Tidigare yttranden:

Kollegialt inflytande och beslutsfattande vid KTH: Yttrande 29 maj 2023 (pdf 79 kB)

​​​​​​​Remissvar - INTERN REMISS: Förslag på ändringar i anställningsordningen och i riktlinje till anställningsordningen (pdf 73 kB)

Gemensamma verksamhetsstödet: Yttrande 28 september 2022 (pdf 104 kB)

Framtidens utbildning: Yttrande 14 mars 2022 (pdf 56 kB)

Professorsbefordring: Yttrande 9 december 2021 (pdf 61 kB)

Läsårsindelning: Yttrande 7 december 2021 (pdf 45 kB)

Rektorsprofil inför rekrytering: Yttrande 13 september 2021 (pdf 63 kB) bilaga (pdf 64 kB)

Kvalitetsarbete inom grundutbildningen: Yttrande juni 2021 (pdf 58 kB)

Akademiskt medborgarskap och Covidsituationen: Yttrande 9 mars 2021  (pdf 131 kB)

Växelverkan mellan kollegiet och linjestyrning, och lärarens roll: Yttrande 16 november 2020 (pdf 86 kB)

Beslutsprocesser på KTH, och digitalisering av undervisning och examin..: Yttrande 16 september 2020 (pdf 55 kB)

Kollegiets inflytande, och återgång till arbetsplatsen: Yttrande 18 maj 2020 (pdf 61 kB)

 +

Mandatperioden är 2022-01-01 – 2023-12-31.

Ordförande

Ledamöter

Fysik

Matematik

Teknisk Mekanik

Tillämpad fysik