Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Inför tentamensperiod 4 och omtentor i juni och augusti

Här finns uppdaterad information

EXAMINATION PÅ DISTANS

Publicerad 2021-04-20

Genomförandet av examination i period P4 och omtentor i juni och augusti kommer ske enligt GU:s konkretisering av rektorsbeslut gällande våren 2021. Här hittar du vidare till viktig och praktisk information, som t.ex. nya sidor om examination i Canvas samt metoden "zoomnärvaro".

Förlegad information

Denna nyhet gällde examinationsformerna för VT21.

För uppdaterad information om examination: Examination .

Support, öppettider och FAQ

Teknik

För tekniska frågor kring examinationsverktygen kontakta it-support@kth.se .

Supportens öppettider 07:30-16:30 gäller under ordinarie tentaperioder (T):

 • T4: 31/5–4/6, 7–8/6
 • Omtentor P3: 10–12/6
 • Omtentor P4: 16–20, 23–28/8

För stöd under pågående tentamen, ring 08-790 66 00.

Administration och Funka

För administrativa frågor kontakta utbildningsadministrationen på din skola som även hjälper till med eventuell överföring av tentamensupplägg till tentafunka. För frågor kring studenternas kompensatoriska stöd i förhållande till olika examinationsformer, kontakta .

FAQ

Vanliga frågor och svar,

KTH:s rekommenderade examinationsformer

Enligt Grundutbildningsutskottets (GU)  gäller följande examinationsformer under VT21:

 • Examination ska fortsättningsvis i första hand ske med andra examinationsformer än skriftlig salsexamination (tentamen eller kontrollskrivningar).
 • Utifrån beprövad erfarenhet och för att öka mångfalden av examinationsformer rekommenderar Grundutbildningsutskottet att muntlig examination eller digital oövervakad examination används i högre utsträckning. 
 • Vidare uppmuntras kontinuerlig examination.

Viktigt att komma ihåg

Checklista inför examination

Nu finns en checklista för de examinerande momenten i en kurs i Canvas. Du kan exempelvis läsa om och hitta länkar till information om:

 • Examinationsrum
 • Hur du ställer in automatisk hanteringen av omdömen
 • Hur du skapar uppgifter och quiz
 • Planerar för rapportering av slutbetyget
 • Vad studenterna ska informeras om,

Checklista inför examination i Canvas

Extra examinationstillfällen ska erbjudas

För att undvika smittspridning av covid-19, ska studenter som fått symptom inför en salsexamination på campus erbjudas ett extra examinationstillfälle.

Inför P3 omtentor

För de lärare som fått en beviljad salsexamination för omtentaperioden P3, men som vill ställa om till en examinationsform på distans, ska det kommuniceras till studenterna i respektive kursrum i Canvas senast 26 april.

Lärare som inte erbjuder extra examinationstillfälle på distans under ordinarie omtentaperiod i juni, ska erbjuda examinationstillfälle på distans i augusti.

Läs mer om vad som gäller kring extra examinationstillfällen i separat artikel: Extra examinationstillfällen ska erbjudas p.g.a. covid-19

Information till studenterna

Examinator är ansvarig för att studenterna med god framförhållning får skriftlig information om former och genomförande för examinationen. Nu kan du se vilken information studenterna ska informeras om samlat på en sida: Information att delge studenter .

Stöd till studenter med funktionsnedsättning

Tips om Canvasguider och Zoomnärvaro

Nya Canvassidor

Nu finns det nya guidesidor för hur du använder Canvas för examination.

KTH:s examinationsrumsmall i Canvas

"Uppgifter" (Assignments) i Canvas

Möbius – LTI-app i Canvas för numeriska beräkningar

Quiz i Canvas

Plagieringskontroll med Ouriginal

"Omdömen" (Grades) i Canvas

Ny metod: Zoomnärvaro

Examination på distans med zoom utvecklades hastigt under 2020. Metoden har sedan utvecklas för att bättre passa i ett digitalt sammanhang på längre sikt. Sidorna om examination med zoom  har nu uppdaterats med en ny metod som kallas Zoomnärvaro.

Vid  genomför studenten en tentamen på valfri ostörd plats samtidigt som studenten är tillgänglig via Zoom för kommunikation med examinator eller jourhavande lärare. Metoden kan ses som en form av hemtentamen men där tentamensuppgifterna kan kombineras med möten, antingen som ett avstämningsmöte eller en liten muntlig examinationsmoment.

Andra examinationsexempel

Relaterade länkar

Examination

Målrelaterade betygskriterier

Sidor för studenter om examination (Student på KTH)

Studentdisciplinära frågor

Innehållsansvarig:e-learning@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-04-20