Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Inför examinationsperiod 3 och omexaminationsperiod 2, vårterminen 2023

Information från utbildningsstöd (EDO) och utbildningsportföljen (UP)

EXAMINATION

Publicerad 2023-02-14

Här samlas de senaste nyheterna, information med påminnelser samt tips på kompetensutveckling och webbresurser inför vårterminens första tentaperiod 3 (10-11 och 13–17 mars) samt omtentaperiod 2 (11–14 april) 2023.

Support, öppettider och FAQ

Skapa examinationen

Har du frågor om eller önskar du handledning angående upplägget av examinationen? Kontakta e-learning@kth.se  märk ditt ärende: handledning examination. Vi svarar inom två arbetsdagar.

IT-support

För tekniska frågor kring examinationsverktygen kontakta it-support@kth.se .

Supportens öppettider är vardagar 08:00-16:30.

För stöd under pågående tentamen, ring 08-790 66 00.

Tentamensadministration för funkastöd

Om du som examinator har frågor om salsplacering eller andra frågor kring examination för studenter med stöd från Funka, kontakta då tentamensadministration vid respektive campus.

Campus:
tentafunka@kth.se 

Flemingsberg:
studentexp@sth.kth.se

Södertälje:
service-hpu@kth.se

Kista:
student-support@eecs.kth.se

FAQ

Vanliga frågor och svar FAQ om examination

Ny information sedan förra nyheten om höstterminens examinationsperiod 2:

  • Läs längre ned om ny rutin med beställningsdeadlines för digital examination i datorsal med nedlåsning (lösningen heter numera "KTH Digicertus Exam").
  • Se längre ned information om och länk till KTH:s examinatorsutbildning.

Påminnelse: Ändrad standardinlämningstid i Canvas

Standardinlämningstiden i Canvas har ändrats från 23:59 till 19:00. Detta innebär att det förifyllda värdet när man skapar en uppgift (från och med 31 oktober 2022) nu är 19:00. Lärare kan fortfarande ändra inlämningstiden.

Ändrad standardinlämningstid i Canvas

Kom också ihåg

Informera studenter i Canvas

Examinator ansvarar för att i god tid före examinationstillfället informera studenterna i Canvas om examinationens former och genomförande. Var extra noga med att vara tydlig med vilken inlämningstid som gäller.

Information att delge studenter inför examinationstillfället

Hänvisa gärna studenterna till information om examination på Studentwebben .

Funkastöd

Inför examinationstillfället är det tentamensadministrationen på respektive campus som är ingången för hantering av studenter med kompensatoriskt stöd. Se kontaktuppgifter för respektive campus i gråa inforutans rubrik "Tentamensadministration för Funkastöd".

Funkas rekommendationer kring hantering av stöd under examination

Checklistor som stöd i arbetsprocessen

Du som är examinator (och/eller de som examinator delegerat uppgifter till) kan få stöd av en checklista för det du behöver tänka på inför, under och efter examination.

Checklista för genomförande av examination

Det finns även en specifik checklista för hur du jobbar i Canvas – allt från hur du skapar material till att ha rätt inställningar – för att göra examinationsarbetet så smidigt som möjligt.

Inför examination i Canvas

Förbered ditt examinationsrum i Canvas

För att lärare sa kunna förbereda i examinationsrummet behöver du som är examinator lägga till dem i rummet. Det är också viktigt att komma ihåg att publicera examinationsrummet för att studenterna ska kunna se det. Om du vill veta mer om hur KTH:s examinationsrum fungerar och hanteras:

Examinationsrum i Canvas

KTH har två mallar för examinationsrum i Canvas: en uppgiftsbaserad och en modulbaserad mall. Båda har särskilda sektioner för studenter med kompensatoriskt stöd.

Uppgiftsbaserad examinationsrumsmall i Canvas

Modulbaserad examinationsrumsmall i Canvas

Beställ nedlåsning vid examination i datorsal (= KTH Digicertus Exam) senast 5 dagar före

Lösningen för examination i datorsal med nedlåsning har fått namnet KTH Digicertus Exam. Beställningar av nedlåsning görs fortsatt via mejl till IT-support Varje tentaperiod under vårterminen 2023 har ett bestämt datum för när beställning av nedlåsning ska vara gjord. Läs om lösningen och sista datum för att beställa KTH Digicertus Exam via nedan länk. Observera att du kan ha digital examination i datorsal utan nedlåsningslösningen; även om du inte behöver beställa just nedlåsningslösningen av IT, behöver du ändå boka datorsalar och vid behov även kontakta Tentafunka i förväg.

KTH Digicertus Exam – information för vårterminen 2023

"Surfplattor gör tentorna flexiblare" (ITM:s internsidor 2022-11-16)

Nedlåst examination i datorsal, information för administratörer

Verktyg för att underlätta bedömning

Boka workshop

Om du eller ditt lärarlag/enhet vill lära känna funktionerna KTH Import Exams och/eller KTH Transfer to Ladok erbjuder E-lärande personlig handledning eller workshop med presentation och frågestund om digital bedömning i Canvas. Kontakta E-lärande på e-learning@kth.se .

Boka workshop med E-lärande

I Canvas finns två verktyg som utvecklats av utbildningsportföljen för att underlätta bedömningsarbetet.

KTH Import Exams

Du som vill slippa pappershantering kan bedöma din salstenta digitalt i Canvas med funktionen KTH Import Exams. Funktionen finns installerad alla examinationsrum, men du måste själv aktivera den. Läs mer om hur KTH Import Exams fungerar på sidan om Skannade tentor till Canvas .

KTH Transfer to Ladok (T2L)

När bedömningen är klar kan resultatet överföras säkert till Ladok med hjälp av funktionen KTH Transfer to Ladok. Läs mer om T2L på sidan om Överföra omdömen i Canvas till betyg i Ladok .

Kompetensutveckling

KTH:s utbildning för examinatorer

Examinatorsutbildningen syftar till att du ska tillägna dig eller uppdatera dina kunskaper om de aktuella regler och riktlinjer som styr examination och examinatorns roll för att kunna agera korrekt som examinator. Under utbildningen får du lära dig mer om rättssäker, målbaserad och likvärdig examination och sätta dig in i KTH:s lokala regler vad gäller kursplaner och examination.

Gå till examinatorsutbildningen (Canvas)

Målrelaterade betygskriterier

Alla KTH-kurser med graderad betygsskala ska ha målrelaterade betygskriterier. Väl skrivna och implementerade betygskriterier:

  • ger tydlighet och motivation för studenterna
  • gör examinationen rättvisare
  • ger läraren struktur och hjälp vid genomförandet av examinationen
  • ger högre kvalitet i examinationen
  • sparar tid för läraren.

Läs om regler för betygskriterier och hitta fler webbresurser:

Målrelaterade betygskriterier

Kursen LH216V (1,5 hp)

I kortkursen "Utveckla lärandet med betygskriterier" kan få exempel på hur du kan ersätta salstentamen med andra examinationsformer, även för kurser med många studenter. Under höstterminen ges kursen på svenska, och under vårterminen på engelska. Nästa kursomgång ges period 2 hösten 2023 (kursstart 30 oktober).

Läs mer och anmäl dig på Om kursen LH216V 1,5 hp

Samlad information om examination

Skärmdump av bild på examinationssidorna: en hand skriver papperstenta vid ett tangentbord.

På intranätets ingång för utbildning finns en plats som samlar information (stöd, råd och riktlinjer) och genvägar till bedömnings- och examinationsrelaterade webbresurser. Huvudinnehållet utgörs av guider för dig som vill få förslag och inspiration till att utveckla bedömnings- och examinationsmetoderna i din kurs.

Examination

Kontakt

Kontaktperson på skola

Varje skola har en kontaktperson för planering och samordning av administrativa utvecklingsfrågor som rör examination.

Kontakt för examination

Stöd för digitalt lärande 

Har du frågor eller önskar du handledning om digitalt lärande?

För support: it-support@kth.se

För pedagogisk support: e-learning@kth.se  (det kan hända att svar inte kan ges samma dag).

Andra kontakter för utbildning

Om du har andra frågor kring utbildning på KTH samlas de uppgifterna på Kontakter för utbildningsstöd på KTH .