Inrätta kurs och fastställa kursplan (ej forskarnivå)

Vid inrättande av kurs ska kursplan fastställas samt beslut tas om kompletterande uppgifter för registrering i Ladok.

Bestämmelser i kursplaner är regler som är generellt tillämpbara och bindande för såväl anställda som studenter. Syftet är att informera studenten om vad som gäller för en särskild kurs och studenten ska få tydligt besked om hur kursen examineras.

Vid förändringar i utbildningsutbudet av kurser ska beslut fattas i enlighet med KTH:s styrdokument och delegationsordning. Det ska även säkerställas att studenter har inflytande i processen.

Nyheter

2020-01-23 Ny formulering införd för fastställande i mallar och Kopps (förbättrar översättningsstöd)

Inrättande av kurs och fastställande av kursplan (ej forskarnivå)

Processmodell

Processmodellen visar arbetsflödet från utarbetandet av en kursplan enligt mall till att kursen är etablerad i Ladok och kursplanen finns som PDF i kurs- och programkatalogen.

Ladda ned processmodellen: Inrätta ny kurs, fastställa kursplan och etablera kurs i Ladok (pdf 81 kB)

Stoppdatum

15 oktober ska beslut om inrättande av kurs och fastställande av kursplan inför nästkommande läsår finnas på plats.

Kalender, stoppdatum för beslut om utbildningsutbud

Information

För att KTH:s kurser ska kunna presenteras på ett enhetligt sätt och för att säkerställa att samtliga uppgifter finns med i Ladok och i kursplanen ska de nya beslutsmallarna användas.

  • Beslut med bilagor ska skannas och skickas till ladok@kth.se. När kursuppgifter registrerats i Ladok meddelas skolan och överföring sker till Kopps. När kursuppgifterna finns i Kopps ska skolan skriva in kursplan samt övrig kursinformation i Kopps.

  • Länkar eller hänvisning till styrdokument/webbsida ska undvikas.

  • Kursplanen ska i sin helhet finnas på både svenska och på engelska. Den svenska versionen är den juridiskt bindande. Den engelska översättningen görs i Kopps med stöd av översättningsvertyg.

Beslutsmall, inrättande av kurs på grundnivå och avancerad nivå

Beslutsmall inrättande av kurs på grundnivå och avancerad nivå v. 3.1 (2020-02-23) (docx 66 kB)

Beslutsmall inrättande av kurs på grundnivå och avancerad nivå v. 3.1 (2020-02-23) (pdf 203 kB)

Beslutsmall, inrättande av kurs inom behörighetsgivande utbildning

Beslutsmall inrättande av kurs inom behörighetsgivande utb v. 1.1 (2020-02-23) (docx 66 kB)

Beslutsmall inrättande av kurs inom behörighetsgivande utb v. 1.1 (2020-02-23) (pdf 202 kB)

Stöd vid framtagande av kursuppgifter

Beskrivning av KTH:s huvudområden (pdf 3,4 MB)

Formulering av särskild behörighet (pdf 54 kB)

Exempel på modulkoder (provmoment) med benämningar (pdf 135 kB)

SCB:s kodförteckning för ämnesgrupper (xls 99 kB)

Länkar till användbara styrdokument

Riktlinje om innehåll i kursplan (ej forskarnivå)

Riktlinje om inrättande av kurs (ej forskarnivå)

Riktlinje om stoppdatum för utbildningsutbud på förberedande nivå, grundnivå och avancerad nivå

Rutin för arbetet med läsårsplanering i Kopps, inklusive stoppdatum

Anvisning om betyg på kurs

Anvisning för lärandemål och målrelaterade betygskriterier för KTH-kurser

Övriga länkar

Kurs- och programkatalogen (KTH:s kurs och utbildningsplaner)

Kalender, stoppdatum i Kopps

Märkning i KOPPS av kurser som rör miljö och hållbar utveckling (MHU)

Studenter på KTH har ett starkt engagemang för hållbarhetsfrågor och både vill och behöver få med sig kunskaper och färdigheter för att kunna ta sig an de hållbarhetsutmaningar som de kommer att möta i arbetslivet. Kursansvariga bör därför märka kurser som innehåller undervisning och examination med relevans för miljö och hållbar utveckling. Kriteriet för att få märka en kurs på detta sätt är att minst ett lärandemål ska relatera till miljö, miljöteknik och/eller hållbar utveckling. Det ska naturligtvis även examineras på kursen. Märkningen görs i KOPPS under Kursinformation.

Antal MHU-märkta kurser är dessutom en viktig indikator för KTH:s uppföljning och därför är det viktigt att alla kurser som har relevans, på ovan angivna sätt, märks som en MHU-kurs. Vid frågor kontakta

Processledning

Processägare

Åsa Gustafson, avdelningschef, GVS/PKF

Processledare

Carina Kjörling, utredare, GVS/PKF

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Carina Kjörling
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2020-02-12