Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Att skapa en ny struktur för att stödja beslutsfattande och strategi

Publicerad 2024-04-18

Förra veckan höll ABE-skolans fakultetsnämnd sitt tredje möte.

Luigia Brandimarte (Foto:KTH)

Luigia Brandimarte , lärarledamot i nämnden, beskriver hur nämnden befinner sig i en utredningsfas och arbetar med att etablera en ny organisationsstruktur som ska stödja deras arbete framöver.

- Jag brukar vara proaktiv så det är svårt att vänta, men den här gången känns det verkligen viktigt, och nödvändigt, att lägga lite tid på att utveckla strukturen för att ge oss de bästa förutsättningarna framåt. Vi arbetar på sätt och vis fortfarande med att definiera vår roll på KTH och skolan. Det är värdefullt med kollegors erfarenhet och befintlig kunskap om organisationen för att få förståelse och stöd i hur vi bör arbeta vidare. Administrationen är också tillgänglig för att erbjuda stöd med våra aktiviteter, vilket är jättebra.

Det tredje mötet bestod av både formella beslut och diskussioner om organisation och struktur.

- Liksom vid tidigare möten hade vi en fullspäckad agenda med ett flertal beslut att hantera, bland annat nya forskarutbildningskurser och en uppdaterad ämnesstudieplan för forskarutbildningsämnena filosofi och transportvetenskap. Vi fortsatte diskussionen om hur vi ska få mer tid för strategiska frågor, inklusive hur vi skulle kunna delegera mer. Vid detta möte deltog även våra två nya externa ledamöter för första gången. Det ska bli intressant att få deras synpunkter på de mer strategiska frågorna framöver. Alla i nämnden är mycket engagerade och det finns en tydlig, stark vilja att göra något bra för ABE-skolan.

Under den andra halvan av mötet deltog skolans grundutbildningsansvarig (GA) Eva Liedholm Johnson och vice grundutbildningsansvarig (vice GA) Malin Wennerholm, samt forskarutbildningsansvarig (FA) Stefan Larsson och vice forskarutbildningsansvarig (vice FA) Karin Bradley. De presenterade en översikt över nuvarande nämnder, råd och arbetsgrupper som hanterar utbildningskvaliteten vid ABE samt förslag på framtida organisationer.
- Med fakultetsnämnden på plats finns det ett behov av att ta reda på hur vi bäst organiserar beredning och hantering av beslut framöver och hur vi kan strukturera arbetet. Vi behöver också utveckla en tydligare bild av vad framtida beredningsorgan förväntas leverera till fakultetsnämnden. Det var mycket intressant att få en djupare förståelse för den nuvarande organisationen och informationsflödet relaterat till utbildningskvaliteten inom skolan samt förslagen till en ny organisation. Diskussionerna kommer att fortsätta under våra kommande möten.

Fakultetsnämnden har påbörjat ett par initiativ för att nå ut och skapa dialog med skolans medarbetare. Lärarrepresentanterna i nämnden kommer att besöka alla institutioner under till exempel ett institutionsmöte. Luigia berättar mer:
- Syftet är att introducera oss lärarrepresentanter och lära oss mer om vad varje institution förväntar sig av nämnden och eventuella frågor som de vill att vi ska diskutera eller känna till. Vi hade vårt första besök på institutionen för filosofi och historia den 8 april. Nästa besök blir fredagen den 19 april på institutionen för samhällsplanering och miljö. Vi kommer också att ha ett ABE-skolmöte den 22 maj där vi har bjudit in skolans fakultet över lunch för att diskutera begreppet kollegialt inflytande i förhållande till inrättandet av fakultetsnämnden. Vi är intresserade av behoven när det gäller informationsflödet till och från nämnden, institutionen och medarbetarna och när och hur vi kan samarbeta. Vi vill lyssna in fakultetens behov.

Fakultetsnämnd ABE

Fakultetsnämnden vid Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE) är skolans organ för kollegialt inflytande och beslutsfattande. Fakultetsnämnden består av skolchef som är ordförande, sex lärarledamöter varav en är vice ordförande, två externa ledamöter och två studentledamöter. Mandatperioden för fakultetsnämnden är 2024-01-01 – 2026-12-31.

Artiklar om fakultetsnämnd ABE:s arbete

1. Fakultetsnämnden inleder arbetet med ny arbets- och delegationsordning  - Pernilla Hagbert

2. Med fokus på kvalitet och utveckling  - Johan Spross

3. Att skapa en ny struktur för att stödja beslutsfattande och strategi - Luigia Brandimarte