Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Med fokus på kvalitet och utveckling

Publicerad 2024-02-27

Förra veckan samlades skolans fakultetsnämnd för sitt andra möte. ​

Johan Spross, lärarledamot i Fakultetsnämnd ABE

Enligt Johan Spross , lärarledamot i nämnden, börjar nämndens roll och betydelse i verksamheten nu förtydligas och mötet innehöll både konkreta beslut och organisation av arbetet framåt. En central punkt på agendan var godkännandet av 14 nya uppdragsutbildningskurser inom fastighetsförmedling. 

- KTH och ABE-skolan siktar högt med planer på att utveckla och förstärka vårt erbjudande inom livslångt lärande, genom att tillhandahålla ny utbildning inom efterfrågade områden. Vi har identifierat ett omfattande behov av fortbildning inom bl.a. juridik och skatterätt bland fastighetsmäklarassistenter. ABE-skolan gör nu en betydande satsning för att tillmötesgå detta behov, och genom att kombinera vår expertis med starka samarbetspartners är vi väl rustade för att vara ledande inom detta område. Det blir en spännande pilot som kan ge oss värdefulla lärdomar för framtiden.

De nya kurserna ges i samarbete med Företagsekonomiska institutet (FEI), där KTH kommer att ansvara för examination, innehåll och kvalitetsuppföljning medan FEI hanterar marknadsföring och lokaler. De första kurserna förväntas starta till sommaren.

Ny organisation för effektivt kollegialt beslutsfattande

Diskussionerna fortsatte även kring hur nämnden ska organisera sitt arbete för att säkerställa både kvalité och effektivitet i det kollegiala beslutsfattandet.

- Vi håller på och ser över befintliga råd och andra redan etablerade strukturer på skolan för att tydliggöra deras roller gentemot nämnden, och hur vi bäst samarbetar på olika nivåer. Det innebär t.ex. att vi skissar på strukturen för fakultetsnämndens inre organisation med råd och utskott kopplat till nämndens arbete. Att ha effektiva processer för att förbereda ärenden är avgörande för att nämnden ska kunna fatta välgrundade beslut. Det är även viktigt att vi säkerställer en robust process för kvalitetssäkring av nya kurser och utbildningsprogram.

Strategiska frågor

Nämnden har även påbörjat diskussionen för att samlas kring vilka strategiska frågor som de ska arbeta med samt hur dessa ska prioriteras.

- Det är viktigt att nämnden inte enbart hanterar de beslutsärenden som kommer in utan även har utrymme att initiera frågor och prioritera strategiska områden. Vi utforskar olika forum för att främja strategisk utveckling och dialog, både inom och utanför nämndens egna strukturer. Sammanfattningsvis känner jag att vi är på rätt spår. Jag ser med stor förväntan fram emot nämndens framtida arbete. Med ett fortsatt engagemang för utveckling och kvalitet är jag övertygad om att vi kan göra skillnad för skolans och KTH:s utveckling framåt.

Fakultetsnämnd ABE

Fakultetsnämnden vid Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE) är skolans organ för kollegialt inflytande och beslutsfattande. Fakultetsnämnden består av skolchef som är ordförande, sex lärarledamöter varav en är vice ordförande, två externa ledamöter och två studentledamöter. Mandatperioden för fakultetsnämnden är 2024-01-01 – 2026-12-31.

Artiklar om fakultetsnämnd ABE:s arbete

1. Fakultetsnämnden inleder arbetet med ny arbets- och delegationsordning  - Pernilla Hagbert

2. Med fokus på kvalitet och utveckling  - Johan Spross

3. Att skapa en ny struktur för att stödja beslutsfattande och strategi - Luigia Brandimarte