Handlägga tillgodoräknande

När en ansökan om tillgodoräknande av hel kurs på grundnivå eller avancerad nivå inkommer till KTH ska handläggning ske enligt anvisningar som finns i KTH:s styrdokument. Nedan finns en processmodell som visar de åtgärder som ska vidtas fram till att studenten underrättas om beslutet och eventuellt bifallsbeslut har dokumenterats i Ladok.

Fotograf: Tianle Yu

Ladda ner hela processmodellen

Följ aktivitetsrutorna i bilden. Siffran ovanför varje ruta hänvisar till avsnitt i Anvisningen (se länk nedan).

Ladda ner processmodellen för handläggning av tillgodoräknande (pdf 35 kB)

Regler om tillgodoräknande

6 kap. 6-8 §§ högskoleförordningen (1993:100)

Anvisning för handläggning

Anvisning för handläggning (KTH:s styrdokument)

Beslutsmallar i wordformat

Mall 1 - helt bifall (docx 64 kB)

Mall 2 - delvis bifall (docx 65 kB)

Mall 3 - helt avslag (docx 65 kB)

Dokumentation i Ladok

Lathund för dokumentation i Ladok, version 2.0

Checklista, kan användas som stöd vid handläggning

Checklista (docx 66 kB)

Anvisning för handläggning av överklaganden

Anvisning för överklaganden (KTH:s styrdokument)

Processledning

Processägare

Katarina Jonson Berglund, avdelningschef GVS/EDO

Processledare

Sofia Knutz, gruppchef GVS/EDO/AUA

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:examen@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2019-06-19