Handlägga tillgodoräknande

När en ansökan om tillgodoräknande inkommer till KTH ska handläggning ske enligt anvisningar nedan. Här finns en processmodell och aktivitetsbeskrivningar för stöd i handläggningen.

Fotograf: Tianle Yu

Processmodell

Processmodell - Besluta om tillgodoräknande (pdf 71 kB)

Följ aktivitetsrutorna i bilden. Siffran ovanför varje ruta hänvisar till aktivitetsbeskrivningen som återfinns nedan.

Aktiviteter

Student ansöker om tillgodoräknande

Om ej komplett

Vid oklarheter:

Utan frågetecken:

Student/ doktorand erhåller beslut. (Bifall, delvis bifall eller avslag)

Student/ doktorand kan se tillgodo- räknandet på sin registreringssida på www.kth.se.

Bifallsbeslutet är dokumenterat i Nya Ladok.

Ett överklagande på beslut (avslag eller delvis bifall) inkommer till KTH:

11 Handlägga överklagande på avslagsbeslut

Student/doktorand får besked

Manualer

Manualer och instruktioner för handläggning av tillgodoräknande finns i Canvas.

Tillgodoräknande och examen i Canvas

Riktlinjer och styrdokument

Regler om tillgodoräknande: 6 kap. 6-8 §§ högskoleförordningen (1993:100), Riksdagen

Anvisning om hantering av överklaganden (KTH:s styrdokument - övergripande styrning)

Mallar

Mall - Bifall (docx 64 kB)

Mall - Avslag (docx 65 kB)

Processledning

Processägare

Katarina Jonson Berglund, avdelningschef GVS/EDO

Processledare

Sofia Knutz, gruppchef GVS/EDO/AUA

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:examen@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2020-02-11