Ändra i en kursplan, ändra kursuppgifter i Ladok (ej forskarnivå)

En fastställd kursplan kan, inom vissa ramar, ändras inför en ny termin.
Vissa kursuppgifter som finns i Ladok men inte i kursplanen kan också ändras.

Vid förändringar i utbildningsutbudet av kurser ska beslut fattas i enlighet med KTH:s styrdokument och delegationsordning. Det ska även säkerställas att studenter har inflytande i processen. Beslutsmallar säkerställer att uppgifter som krävs lämnas och beslutas på ett korrekt sätt.

En kursplan bör endast ändras en gång per termin. Ändringarna gäller från och med termin efter att ändringsbeslutet fattats.

Nyheter

2019-07-01 Ny riktlinje och nya beslutsmallar ersätter tidigare versioner.

Processmodell

Processmodellen visar arbetsflödet från kursöversyn till att nya kursuppgifter finns i Ladok och kursplanen är uppdaterad i kurs- och programkatalogen.

Ladda ned processmodellen: Ändra i kursplan och kursuppgifter (som inte ingår i kursplan) i Ladok. (pdf 81 kB)

Ändring av uppgifter i kursplan

Vad som kan / inte kan ändras i en kursplan (pdf 157 kB)

I de fall ändringen innebär att en ny kurs måste inrättas, se

Inrätta kurs och fastställa kursplan (ej forskarnivå)

Beslutsmall

Om ändring görs av innehåll under rubrik markerad med * ska beslut inklusive bilaga skannas och skickas till ladok@kth.se. När ändringar registrerats i Ladok meddelas skolan och överföring sker till Kopps. Övriga ändringar uppdateras i Kopps av skolan. När samtliga ändringar är genomförda ska den nya kursplanen godkännas i Kopps.

Beslutsmall, ändring för kurs på grundnivå och avancerad nivå

Beslutsmall ändring i kursplan ink bilaga (docx 62 kB)

Beslutsmall ändring i kursplan ink bilaga (pdf 183 kB)

Beslutsmall, ändring för kurs inom behörighetsgivande utbildning

Beslutsmall ändring i kursplan inkl bilaga (docx 62 kB)

Beslutsmall ändring i kursplan inkl bilaga (pdf 183 kB)

Stoppdatum

15 oktober ska reviderad kursplan för programkurs som ges under vårtermin vara beslutad.

1 december ska beslut om reviderad kursplan för fristående kurser för kommande sommar, höst och vår vara beslutade.

15 april ska reviderad kursplan för programkurs som ges under hösttermin vara beslutad.

Kalender, stoppdatum för beslut om utbildningsutbud

Ändring av kursuppgifter i Ladok (som inte ingår i kursplan)

Vissa uppgifter kan ändras men inte utbildningsområde.

Beslutsmall

Beslut med bilaga skannas till ladok@kth.se. När ändring registrerats i Ladok meddelas skolan.

Beslutsmall för kurs på grundnivå och avancerad nivå

Beslutsmall ändring av kursuppgifter i Ladok inkl bilaga (docx 60 kB)

Beslutsmall ändring av kursuppgifter i Ladok inkl bilaga (pdf 152 kB)

Beslutsmall för kurs inom behörighetsgivande utbildning

Beslutsmall ändring av kursuppgifter i Ladok inkl bilaga (docx 60 kB)

Beslutsmall ändring av kursuppgifter i Ladok inkl bilaga (pdf 153 kB)

Stöd vid framtagande av kursuppgifter

Beskrivning av KTH:s huvudområden (pdf 3,4 MB)

Formulering av särskild behörighet (pdf 54 kB)

Exempel på modulkoder (provmoment) med benämningar (pdf 135 kB)

Övergångsbestämmelser (2019-05-29) (pdf 120 kB)

SCB:s kodförteckning för ämnesgrupper (xls 99 kB)

Ändring/tillägg av kort beskrivning av kursen

Det finns möjlighet att ange en kort beskrivning av kursen. Om ändring/tillägg av kort beskrivning är den enda ändring som ska göras ska svensk och engelsk text skickas till ladok@kth.se (beslutsmall ska ej användas). Beskrivning bör vara en eller ett par meningar lång. Beskrivningen visas upp i Kopps och i Kurs- och programkatalogen samt publiceras på bland annat studera.nu och allastudier.se. OBS! Vanliga formateringsmöjligheter (fet stil, kursiv, punktlista etc.) kan ej användas vid inläggningen i Ladok.

Länkar till användbara styrdokument

Riktlinje om innehåll i kursplan (ej forskarnivå), pdf

Riktlinje om ändring i kursplan/ändring i övriga kursuppgifter i Ladok (ej forskarnivå), pdf

Riktlinje om inrättande av kurs (ej forskarnivå), pdf

Riktlinje om stoppdatum för utbildningsutbud på förberedande nivå, grundnivå och avancerad nivå, pdf

Rutin för arbetet med läsårsplanering i Kopps, inklusive stoppdatum, pdf

Anvisning om betyg på kurs, pdf

Anvisning för lärandemål och målrelaterade betygskriterier för KTH-kurser, pdf

Övriga länkar

Kurs- och programkatalogen (KTH:s kurs- och utbildningsplaner)

Kalender, stoppdatum i Kopps

Processledning

Processägare

Åsa Gustafson, avdelningschef, GVS/PKF

Processledare

Carina Kjörling, utredare, GVS/PKF

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:carinak@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2020-02-18